FN’s verdensmål bliver konkrete og praktiske i FBSA


Torsdag den 8. juni holdt FBSA og DK-GBC gå-hjem møde om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling med undertitlen - En ny verdensorden på vej - hvad siger byggebranchen?

Det stod hurtigt klart, at FN’s verdensmål skaber stor værdi hos de organisationer, som har taget fat på at operationalisere målene til konkrete målsætninger. Men også, at det i høj grad er de store, internationale virksomheder i branchen, der har ressourcerne til at omsætte de lidt abstrakte mål til strategier og arbejdsgange i dagligdagen.

Her er Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar i høj grad en hjælp for både de store og de lidt mindre virksomheder, som i foreningen arbejder sammen om at gøre samfundsansvar til praktik i hverdagen.

FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling
Verdensmålene for bæredygtig udvikling er 17 mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Verdensmålene fokuserer på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

Verdensmålene er blevet kaldt den mest ambitiøse plan for klodens fremtid nogensinde – og virksomheder er tiltænkt en vigtig rolle. FN's Verdensmål opfordrer direkte til, at virksomheder bidrager til målene med deres kreativitet, innovationsevne og andre ressourcer.

Fokus på forretningspotentialet
Første taler var Morten Lehmann, CSR-ansvarlig i Dansk Erhverv, der fremhævede, at verdensmålene tilbyder en palette af forretningsmuligheder for byggebranchen, så længe man arbejder med samfundsansvar på en måde, der er foreneligt med og indtænkt i driften, for først når forretningspotentialet indfris, giver verdensmålene mening i de enkelte organisationer.

Helt konkret fremhævede Morten Lehmann, at bæredygtighed skal bruges som løftestang ift. kunder, innovation og medarbejdere.

Morten Lehmann fremhævede også potentialet i, at hele brancher samarbejder om at højne krav til bæredygtighed og samfundsansvar. Særligt er det værdiskabende, at brancher bliver bedre til at kommunikere samlet og arbejder med sociale og miljømæssige udfordringer ud fra et forretningsperspektiv. Ledelsen skal i tale og sælgerne skal bruge de ansvarlige fortællinger overfor kunderne.

Og netop de følgende caseoplæg fra hhv. Rockwool, NCC og Rambøll illustrerede, hvordan disse virksomheder har operationaliseret verdensmålene og omsat dem til et forretningspotentiale.

Verdensmålene gav commitment fra øverste ledelse
Rockwool ser både arbejdet med verdensmålene som en global business case og som en naturlig del af virksomhedens værdier. Rockwool har identificeret 10 mål, som de særligt gerne vil arbejde med. De mange mål skyldes, at der er mange produkter i virksomheden, der er relevante i forhold til forskellige mål. Susanne Kuehn fra Rockwool understregede at ledelsens opbakning er altafgørende, når målene skal implementeres i driften og de enkelte produktansvarlige i Rockwool arbejder aktivt med at nå deres mål.

Som eksempel har Rockwool ift. mål 6: ’Rent vand og sanitet’ sat konkrete mål for reduktionen af vandforbruget på deres fabrikker og arbejder mod en reduktion på 10 % i 2022 og 20 % inden 2030.

Verdensmålene har været inspirator i omstillingsproces
Vibeke Grupe Larsen fra NCC forklarede, hvordan de har brugt verdensmålene som værktøj som en del af en omstillingsproces på tværs af de nordiske lande. Bæredygtighed er et centralt tema for NCC, der har forventninger om krav fra kunderne i fremtiden. Verdensmålene har været inspirator i processen for en samlet præsentation af NCC som nordisk virksomhed forklarer Vibeke Grupe Larsen, der beskriver verdensmålene som en vigtig samtaleplatform.

IMG 1019

I denne proces har NCC operationaliseret verdensmålene helt ned på aktivitetsniveau. Fx er FN’s tredje mål ’Sundhed og trivsel’ operationaliseret i arbejdet med arbejdsmiljø og sikkerhed, indeklima og ulykker. Helt konkret udmønter målet sig i aktiviteter som påbud om briller og hjelm med hagerem.

Verdensmålene er en naturlig del af Rambølls DNA
Bæredygtighed har altid været en del af Rambølls DNA. Så verdensmålene er naturlige for Rambøll at hoppe ombord i. Rambøll har en målsætning om at vækste 30-40% inden for services, der bidrager til bæredygtighed. Rambøll har derfor forsøgt at fortolke verdensmålene i en Rambøll kontekst. De analyserer hvordan og hvor, de bidrager bedst. Rambøll har udvalgt 10 mål, som de lige nu udvikler strategiske prioriteringer på baggrund af.

Arbejdet skal være konkret og løse forretningsudfordringer
På baggrund af de forskellige oplæg om arbejdet med FN’s verdensmål stod det klart, at arbejdet med samfundsansvar skal være forretningsdrevet. I Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar sætter vi med vilje sjældent de helt store emner på dagsordenen. Vi forsøger i stedet først at få adresseret konkrete udfordringer, der skal løses, før man som virksomhed kan kommunikere, hvordan man varetager sit samfundsansvar. I FBSA udvikler vi sammen branchestandarder og vi undersøger konkrete udfordringer. Gå-hjem-mødet viser, at det giver god mening at fortsætte arbejdet med at konkretisere samfundsansvar til værktøjer, som kan bruges på tværs af aktørerne i byggeriet og forbedre det daglige samarbejde. Samtidig kan vi blive bedre til at knytte an til de store dagsordener som FN’s verdensmål sætter for os alle.

Læs mere om Verdensmålene