Byg verdensmålene ind i byggeprojekterne – med besøg i FN byen


Bliv klogere på, hvordan du kan tænke verdensmålene som en strategisk faktor, der kan bidrage til ambitionen om en mere bæredygtig udvikling. På seminaret giver Bygherreforeningen og Foreningen For Byggeriets Samfundsansvar i samarbejde med førende aktører inden for området en række bud på, hvordan verdensmålene kan skabe værdi for alle involverede i dine projekter.

SDG 2

 Grafik: FN Verdensmål

Ejendom, infrastruktur, byggeri og anlæg har et betydeligt aftryk i forhold til bæredygtighed målt på de fleste parametre. Bygherrerne har en særlig vigtig rolle, fordi de stiller krav til resten af værdikæden og i mange tilfælde har en langsigtet interesse, der rækker udover bygge- og anlægsprojektet.

Selvom byggesektoren i stigende grad er bevidst om sit ansvar om at leve op til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, mangler der endnu megen viden om og erfaring i, hvordan de formulerede målsætninger omsættes til praksis.

På seminaret ser vi på hvilken rolle bygherre potentielt kan spille som driver for at få verdensmålene mere systematisk og værdiskabende ind hele byggebranchen – og hvor man kan starte! Du får inspiration fra pionererne og drøfter egen praksis, så vi kan blive skarpere på, hvordan verdensmålene kan implementeres i byggeriet og bidrage til ambitionen om en mere bæredygtig udvikling.

Seminaret er et samarbejde mellem Bygherreforeningen og Foreningen til Byggeriets Samfundsansvar, og giver dig en række bud på, hvordan verdensmålene kan skabe værdi i dine projekter og for alle involverede i projekterne, både brugere, naboer og leverancesystemet via de valg vi træffer for byggeriet.

Program

09:30-10:00 Fælles morgenmad

10:00-10:10 Velkomst og introduktion til dagen
Graves Simonsen, projektchef og sekretær for Bæredygtighedsudvalget, Bygherreforeningen
Christina Schultz, Sekretariatsleder, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

10:10-11:10 Læring fra industrien – oplæg og drøftelser fra UNDP’s Nordiske kontor

Industrien har allerede i stort omfang taget verdensmålene til sig – hør hvordan UNDPs nordiske kontor har været facilitatorer i denne proces og vær med til at drøfte hvad vi kan overføre til byggeriet.

Stine Junge, Privatsektor ansvarlig, UNDP’s Nordiske kontor

11:10-12:10 Visionen – Verdensklasse med verdensmål!

KADK besluttede allerede i 2016 at bede alle kandidatstuderende om at forholde sig til verdensmålene. Det har resulteret i mere end 300 studieprojekter, samt i forskning og eksperimenter. ’An Architecture Guide to the UN 17 Sustainable Development Goals’ eksemplificerer hvordan alle 17 mål interagerer med det byggede miljø.

Natalie Mossin, institutleder og Anne Beim, professor, ph.d., centerleder, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)

12:10-13:10 Frokost

13:10-14:10 Case: Når værdikæden mødes om Verdensmålene – oplæg og drøftelser med udgangspunkt i UN17 Village

Den sidste projektkonkurrence i Ørestad Syd markerer afslutningen på 25 års udvikling af Københavns nye bydel. Hør mere om vinderprojektet, UN17 Village, som er det første byggeprojekt i verden, der omsætter FNs 17 verdensmål til konkret handling.

Nicholas Duxbury Ransome, Arkitekt og byplanlægger, Lendager Group
Steffen E. Maagaard, koncernkompetencechef for Energidesign & Indeklima, MOE

14:10-15:10 Bygherres rolle som kravstiller og indkøber

Aarhus kommune fra fra starten taget dagsordenen til sig, og er godt i gang med at konkretisere, hvordan verdensmålene kan anvendes som rød tråd lokalt og åbne for lokale gevinster og muligheder – senest i det nyåbnede kontorhus i Gjellerup Parken. Desuden samarbejder man med lokale virksomheder om eksportydelser til byer i Sydafrika og Asien.

Bente Damsgaard Sejersen, projektchef, Aarhus Kommune og udvalgsformand for Bygherreforeningens Bæredygtighedsudvalg

15:10-15:20 Kaffe & kage her og ’to go’

15:20 Afgang til FN Byen (cykeltaxi eller egen befordring)

Introduktion til FN Byen og de 11 FN organisationer. Hør strategien for at opnå de 17 Verdensmål inden 2030. Omvisning med fokus på de byggetekniske greb og -materialer.

Public Diplomacy and Communication, FN Byen

16:30 Farvel og tak for i dag

Se programmet og tilmeld dig her.