Brug krisen til at se indad og styrk dit samfundsansvar


Coronakrisen er alvorlig, men giver anledning til at se indad. Brug tiden derhjemme til at dykke ned i din strategi for samfundsansvar med FBSA's samling af redskaber og værktøjer

     Koebenhavn K 20160401 TH 0046min

Vi står over for et ubetrådt landskab, og vi er alle vågnet op til en ny virkelighed. Mange oplever i disse dage aflysning eller omlægning af møder og opgaver og projekter der bliver sat på pause, mens nye opgaver kommer til. Og alt dette skal klares fra hjemmekontoret.

Situationen er alvorlig og berører os alle. Vi bør derfor alle stå sammen om at løse de udfordringer, vi som samfund står overfor - både i forbindelse med coronakrisen, men også for at være forberedt på de kriser, som venter i fremtiden. Denne tid kan derfor måske give anledning til overvejelser i din organisations strategi for samfundsansvar.

I den forbindelse har vi i FBSA samlet en liste over værktøjer, som kan hjælpe dig og din organisation med at identificere og arbejde med samfundsansvar, og hvordan I kan skærpe jeres tilgang til dette. Bliv klogere på de forskellige redskaber nedenfor.

CSR-testen

Tjek dit samfundsansvar. Bliv klogere på, hvordan din nuværende indsats spiller ind i paradigmerne for samfundsansvar, verdensmål og virksomhedsstrategi. CSR-testen er for dig, som ønsker et grundlag for at identificere og skærpe din virksomhedsindsats på området. Testen findes i en kort version på 20 spørgsmål og en lang på 48.

Se mere her: www.fbsa.dk/test

CSR-kompasset

CSR-kompasset er udviklet af Dansk Industri og Erhvervs- og Vækstministeriet målrettet små og mellemstore virksomheder, som gerne vil i gang med at udvikle deres samfundsansvar særligt med fokus på ansvarlig leverandørstyring. Større virksomheder kan dog også finde god inspiration til arbejdet i materialet.

Se mere her: www.csrkompasset.dk

Verdensmålskompasset

Verdensmålskompasset er en guide til, hvordan verdensmålene implementeres i din virksomhed. Kompasset tilbyder redskaber og viden, der driver bæredygtighed ind i kernen af jeres virksomhedsstrategi. Guiden forklarer gennem fem trin, hvordan verdensmålene kan introduceres i din virksomhedsstrategi.

Find guiden her: www.fbsa.dk/god-praksis/vurder-systematisk-egne-projekter/verdensmalskompasset

Guiden er et godt fundament for at benytte det næste værktøj på listen, nemlig Global Compact Self Asessment Tool. Læs mere om dette nedenfor.

Global Compact Self Assesment Tool

Uanset jeres virksomheds størrelse og sektor, kan alle virksomheder anvende Global Compact Self Assesment Tool. Redskabet hjælper virksomheder med at vurdere, om de overholder Global Compacts principper og andre internationale standarder for samfundsansvar.

Se mere her: www.fbsa.dk/god-praksis/vurder-systematisk-egne-projekter/global-compact-self-assessment-tool

Paradigmerne for Samfundsansvar

Dyk ned i paradigmerne for samfundsansvar og få den juridiske baggrund for samfundsansvar som en aktiv del af udbudsmateriale og kontrakter. Her kan du som bygherre få tips til, hvad du skal være opmærksom på i processen, uanset om du er offentlig eller privat. Med implementeringen af paradigmerne kan tilbudsgiver desuden blive opmærksom på bygherrens krav og gøre samfundsansvar til et konkurrenceparameter for de involverede parter.

Se mere her: www.fbsa.dk/god-praksis/ansaettelses-og-arbejdsforhold/paradigmer-for-samfundsansvar

Vurdering af leverandør og samarbejdspartnere

Få et hurtigt grafisk overblik over de forskellige muligheder, som en offentlig og privat aktør har mulighed for at stille af krav til samfundsansvar i en byggeprocess.Se mere her: www.fbsa.dk/god-praksis/vurder-leverandorer-og-samarbejdspartnere/offentlig-eller-privat-aktor-se-dine-muligheder-her

Rapport om klimapåvirkning fra 60 bygninger

En spritny rapport, udarbejdet af BUILD på Aalborg Universitet, sætter fokus på ny viden om klimapåvirkning fra byggeprocesser og materialer i byggeriers levetid. Rapporten samler livscyklusanalyser af hele 60 byggerier for at etablere et benchmark for sammenlignelige byggerier og klimapåvirkning i en dansk kontekst.

Læs den her: www.sbi.dk/Pages/Klimapaavirkning-fra-60-bygninger.aspx

Rapport fra klimapartnerskab for byggeriet

Rapporten kommer med 27 anbefalinger, som bygge og anlægsbranchen kan implementere for at branchen kan opnå en reduktion på 5,8 mio. tons CO2, hvilket svarer til en femtedel af den nødvendige masse for at nå regeringens mål om 70%-reduktion af CO2-udslippet i 2030.

Læs mere her: www.bygherreforeningen.dk/klimapartnerskab-viser-vejen-til-et-baeredygtigt-byggeri/

Vejledninger til kontrol af arbejdsforhold, for både bygherre og entreprenør

Her kan du finde vejledninger, der kan hjælpe jer med at kontrollere om de krav der stilles i kontrakter, eksempelvis en arbejdsklausul, efterleves ude på byggepladsen.
Udover vejledninger findes der også 3 værktøjer til dette; et risikoskema, et spørgeskema og en tjekliste.

Se mere her: www.fbsa.dk/god-praksis/ansaettelses-og-arbejdsforhold/sadan-kontrollerer-du-arbejdsforholdene-hos-dine-leveradorer