Best practice på praktikpladsområdet


Region Hovedstaden har samlet viden om, hvad der virker, når vi skal uddanne fremtidens faglærte i vores byggerier.

Analysen har samlet erfaringer fra en række af byggebranchens aktører: private- og offentlige bygherrer, entreprenørvirksomheder, bygherrerådgivere og erhvervsskoler. 40 organisationer er blevet interviewet eller har deltaget i en workshop, hvor udkast til anbefalinger blev diskuteret. Anbefalingerne er således udarbejdet med udgangspunkt i, hvad interviewpersonerne og workshopdeltagerne har indkredset som best practices.

Målgruppen for anbefalingerne er bygherrer og deres rådgivere – herefter kaldet bygherrer.

Formålet med anbefalingerne er at hjælpe bygherrer til at bruge de tre modeller: partnerskaber, klausuler og frivillige aftaler bedst muligt til at skabe praktikpladser for elever fra erhvervsuddannelserne.

PRAKTIKPLADSER TIL FLERE: ANBEFALINGER TIL BYGHERRER UD FRA BEST PRACTICES

Best practice case: BO-VEST skaber praktikpladser

Best practice case: Carlsbergbyen

Best practice case: Det Nye Rigshospital – metode til implementering af uddannelsesklausuler