Arkitekter: Nye anvendelsesmuligheder er også cirkulært


Så stoppede rejsen mod mere cirkulært byggeri hos Danske Arkitektvirksomheder, hvor der igen blev samlet forslag ind til, hvordan man skaber mere cirkulært byggeri. Bl.a. i forhold til at genopfinde eksisterende byggeri og dermed give det længere levetid.

Torsdag den 12. april var arkitekter fra bl.a. Gottlieb Paludan, Henning Larsen, COBE, Krilov, Arkitektskolen samlet for at diskutere om ”cirkulært arkitektur er affaldsbyggeri eller så lækkert, at du ikke kan lade være med at bo i det”. Arkitektforeningen lagde hus til arrangementet i tæt samspil med Danske Arkitektvirksomheder.

På mødet blev indsamlet gode forslag og konkrete handlinger og bl.a. diskuteret en af de store udfordringer, nemlig behovet for at få afklaret, hvad cirkulært byggeri er. Flere spurgte til om bygninger som er langtidsholdbare og kan bruges til mange funktioner, kan siges at være cirkulære. I så fald kunne både Fanøhusene og Radiohuset i København gode eksempler. I begge tilfælde er de genopstået til nye formål.

Forsamlingen så flere muligheder i at dekompoere eksisterende byggeri og bruge dem i nye sammenhænge samt at genbrug af arkitektur er en mulighed for en ny historiefortælling omkring et byggeri. Forsamlingen levere således masser af input til nye måder at anskue de cirkulære tilgange.

Mødet hos arkitekterne er en del af en møderække med bl.a. bygherrerne, arkitekter og studerende. Alle steder er der indsamlet gode forslag til at skabe et mere cirkulært byggeri. De bedste 101 forslag vil blive præsenteret på Folkemødet på Bornholm i juni.