Kontingent


Kontingentet baserer sig på antal funktionærer beskæftiget med bygge/anlæg i virksomheden.

For 2021, således:

  • 1.000 kr./år (ex moms) for enkelpersoner
  • 2.000 kr./år (ex moms) for virksomheder med 1-4 medarbejdere/ejer
  • 5.000 kr./år (ex moms) for virksomheder med 5-9 medarbejdere
  • 9.000 kr./år (ex moms) for virksomheder med 10-24 medarbejdere
  • 12.000 kr./år (ex moms) for virksomheder med 25-49 medarbejdere
  • 15.000 kr./år (ex moms) for virksomheder med + 50 medarbejdere

OBS: medlemskab er gratis for studerende under uddannelse

Kontingentåret følger kalenderåret:

  • Ved indmeldelse efter 1. april betales ¾ kontingent
  • Ved indmeldelse efter 1. juli betales ½ kontingent
  • Ved indmeldelse efter 1. oktober betales ¼ kontingent