Jubilæumsprisen


Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) uddelte i 2019 en særlig "Jubilæumspris for samfundsansvar i byggeriet", i anledning af foreningens fem års fødselsdag. Prisen var støttet af Realdania og ville blive uddelt til en virksomhed, organisation eller et byggeprojekt, som har formået at kombinere god forretning med samfundsansvar og står som et forbillede for resten af branchen.

Prisen skulle særligt hylde en organisation eller en indsats, som via et stærkt samarbejde skabte social bæredygtighed under selve byggeprocessen, eller som en del af byggeriets formål.

Relevante kandidater kunnen fx have forøget antallet af lærlinge eller styrket integrationen i et udsat byområde via praktik- og jobskabelse til udsatte unge, flygtninge eller andre socialt udsatte. Organisationen kunnen også via partnerskaber med civilsamfundsorganisationer have uddannet eller ansat fx tidligere straffede for på én gang at få adgang til god arbejdskraft og samtidig sikre god resocialisering.

I et land, hvor hver femte føler sig uden for fællesskabet, ville foreningen også gerne have fremhævet byggeprojekter, som var designet og udført med fokus på at styrke fællesskaber og mangfoldighed i det byggede miljø, fx med det formål at forebygge ensomhed, eller skabe boliger og fællesskaber til hjemløse.