Vurder systematisk egne projekter


Princip 1: Vi vurderer systematisk, om charterets principper overholdes, i de projekter, som vi er involverede i.

F.eks. ved:

  • at formulere en politik for virksomhedens samfundsansvar.
  • at bruge faste metoder og redskaber til at vurdere risiko og sikre overholdelse af
    virksomhedens samfundsansvar herunder charterets principper.
  • at kommunikere åbent og aktivt hvordan virksomheden håndterer charterets principper.

Global Compact Self Assessment Tool


Global Compact Self Assessment Tool kan bruges af alle virksomheder uanset størrelse og sektor. Redskabet hjælper virksomhederne til at vurdere, om de overholder Global Compacts principper og andre internationale standarder for samfundsansvar.

Redskabet er designet til at være let at bruge. Det består af 45 spørgsmål med et sæt af 3-9 indikatorer for hvert spørgsmål. 

Læs mere om Global Compact Self Assessment Tool