Vurder systematisk egne projekter


Princip 1: Vi vurderer systematisk, om charterets principper overholdes, i de projekter, som vi er involverede i.

F.eks. ved:

  • at formulere en politik for virksomhedens samfundsansvar.
  • at bruge faste metoder og redskaber til at vurdere risiko og sikre overholdelse af
    virksomhedens samfundsansvar herunder charterets principper.
  • at kommunikere åbent og aktivt hvordan virksomheden håndterer charterets principper.

Arkitektvirksomheders samfundsansvar


Arkitektvirksomheders samfundsansvar er udviklet af DANSKE ARK og Erhvervsstyrelsen. Redskabet omsætter Global Compacts 10 principper til spørgsmål, som arkitekter (og andre rådgivere), der ønsker at arbejde samfundsansvarligt, bør stille sig selv i et byggeprojekts forskellige faser: Fra akkvisition, design, projektering til byggeledelse.

Læs mere om Arkitektvirksomheders samfundsansvar