Vurder systematisk egne projekter


Princip 1: Vi vurderer systematisk, om charterets principper overholdes, i de projekter, som vi er involverede i.

F.eks. ved:

 • at formulere en politik for virksomhedens samfundsansvar.
 • at bruge faste metoder og redskaber til at vurdere risiko og sikre overholdelse af
  virksomhedens samfundsansvar herunder charterets principper.
 • at kommunikere åbent og aktivt hvordan virksomheden håndterer charterets principper.

Samfundsansvar hænger uløseligt sammen med langt de fleste beslutninger, der træffes i en virksomhed.
At drive en virksomhed med øje for dens samfundsansvar, er derfor ikke noget man kan gøre som tillæg til forretningen. Det er et perspektiv, der handler om at forstå virksomhedens påvirkning af samfundet. Samfundsansvar handler om at skabe værdi til både samfundet og til virksomheden.

For de fleste virksomheder, der arbejder med samfundsansvar, er det en naturlig del af selvforståelsen.
For andre er det et spørgsmål om risikohåndtering og nødvendig omhu. Mads Øvlisen, tidligere administrerende direktør i Novo Nordisk og medlem af bestyrelsen for FNs Global Compact, giver i filmklippet herunder sit bud på, hvorfor der er god forretning i at opføre sig samfundsansvarligt.

Klik på ikonet for at starte videoen. 

OIPOC5EQ9IP

 • Selv om Rambøll er blandt branchens pionerer inden for bæredygtighed, har et grundigt arbejde med FN’s verdensmål givet virksomheden nye perspektiver og forretningsmuligheder.

 • Verdensmålskompasset beskriver, hvordan Verdensmålene påvirker jeres virksomhed. Kompasset giver jer værktøjer og viden, der gør det muligt at gøre bæredygtighed til et stærkt kerneelement i virksomhedens strategi.

 • Paradigmer for samfundsansvar hjælper bygherrer – offentlige og private – med at gøre samfundsansvar til en aktiv del af udbudsmateriale og kontrakter. Udgangspunktet er foreningens charter med seks grundlæggende principper for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen.

 • Drejebogen er en praktisk guide til en forholdsvis enkel strategiproces. Den hjælper mindre virksomheder til at komme i gang og komme videre med at arbejde med samfundsansvar på en systematisk måde. Fokus er at skabe værdi for både samfundet og virksomhedens bundlinje.

 • Arkitektvirksomheders samfundsansvar er udviklet af DANSKE ARK og Erhvervsstyrelsen. Redskabet omsætter Global Compacts 10 principper til spørgsmål, som arkitekter (og andre rådgivere), der ønsker at arbejde samfundsansvarligt, bør stille sig selv i et byggeprojekts forskellige faser: Fra akkvisition, design, projektering til byggeledelse.

 • CSR-kompasset er udviklet af Dansk Industri og Erhvervs- og Vækstministeriet. Værktøjet kan bruges af virksomheder, som gerne vil i gang med at udvikle deres samfundsansvar især med fokus på ansvarlig leverandørstyring.

 • Global Compact Self Assessment Tool kan bruges af alle virksomheder uanset størrelse og sektor. Redskabet hjælper virksomhederne til at vurdere, om de overholder Global Compacts principper og andre internationale standarder for samfundsansvar.