Indgå i dialog


Princip 3: Vi indgår i dialog med samarbejdspartnere og interessenter.

F.eks. ved:

  • at samarbejde med arbejdsmarkedets parter om at oplyse projektets aktører om
    danske løn- og arbejdsforhold.
  • at reagere på den viden man har, hvis man erfarer, at charterets principper ikke efterleves hos samarbejdspartnere og leverandører.
  • at bidrage til at problemer løses gennem dialog og på lavest mulige konfliktniveau og herudover at benytte eksisterende systemer og myndigheder til konfliktløsning: det fag- og entrepriseretslige system, Arbejdstilsynet, Skat, m.fl.
  • at indgå i dialog med projektets naboer og andre relevante interessenter med henblik på at tage størst mulig hensyn til legitime interesser samt afveje ønsker, der er i indbyrdes konkurrence.

Realdania Byg: Kaffemøder og Facebook kan styrke byggeprojekter


En løbende og systematisk dialog med omgivelserne er helt central, hvis man som virksomhed vil varetage sit samfundsansvar. Omgivelserne kan fx være naboer, forretningsdrivende eller interesseorganisationer. Og dialogen er ikke bare god for omverdenen, den styrker også arkitekturen, legitimiteten og forretningen, har Realdania Byg erfaret. Derfor er de i systematisk dialog med omgivelserne på et af deres store prestigeprojekter: BLOX, der ligger centralt ved Københavns Havn.

Dialog med omgivelserne skal først og fremmest være i øjenhøjde, pointerer projektdirektør Peter Fangel i Realdania Byg, der har det overordnede ansvar for dialogen med omgivelserne.

”Vi skal som bygherrer være åbne over for den nabogruppe, der oplever, at deres parkeringspladser bliver taget fra dem, de lokale erhvervsdrivende, der mister deres forretningsstrøg, eller de børnefamilier, der plejer at bruge en bestemt legeplads. Vi gør os meget umage for at imødekomme deres ønsker og behov,” siger projektdirektøren.

bryghusprojektet 460px
Sådan kommer BLOX til at se ud.

Realdania Byg har en bruttoliste over alle de mulige interessenter, som en bygherre bør overveje at være i dialog med, når man går i gang med et byggeprojekt. Det konkrete projekt afgør så, hvilke grupper, der er vigtigst. Bruttolisten sikrer, at bygherren systematisk overvejer interessenterne allerede længe før første spadestik.

Kaffemøde eller sociale medier?

Men det er ikke kun et spørgsmål om, hvem man har dialog med. Det er i høj grad også et spørgsmål om, hvordan man involverer omgivelserne, påpeger Peter Fangel Poulsen. Realdania Byg har en flerstrenget strategi, hvor man både har dialog via hjemmeside, sociale medier, borgermøder, informationsmøder og gennem kaffemøder med enkeltpersoner og grupper.

Formen for dialog er helt afgørende, pointerer Peter Fangel Poulsen. Det er vigtigt at skabe de rette rammer, så de grupper, man bør lytte til, rent faktisk kan komme til orde. Det er også vigtigt at undgå, at få sætter dagsorden for flertallet.

Realdania Byg har ikke et fast koncept for, hvilke dialogformer, man bruger til hvad. Kaffemødet, hvor man mødes med de enkelte grupper i øjnehøjde, er dog helt gennemgående.

debatarrangement 460px
Debatarrangement om BLOX.

Et byggeprojekts succes forudsætter helt enkelt, at man er i dialog med de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter. Store prestigefyldte byggeprojekter er blevet lagt ned, fordi bygherrer og rådgivere har overset eller ignoreret kritikere. Så det er ikke en sidebeskæftigelse at have dialog med sine omgivelser. Det er tværtimod helt centralt at være på omgangshøjde med sine mulige kritikere, når man bygger.

”Hvis man ikke er i dialog, risikerer man, at protesterne først for alvor kommer til udtryk, når man er langt i projekteringsprocessen og allerede har brugt mange kræfter og midler på en løsning, som så må laves om,” understreger Peter Fangel Poulsen.

Det handler hverken om at give alle ret eller om at efterkomme alles ønsker. Det handler om at forstå sine kritikere og tage bedst mulig bestik af, hvad de siger. Både for deres skyld og fordi det kan betale sig.

Se mere på : http://www.blox.dk/