Indgå i dialog


Princip 3: Vi indgår i dialog med samarbejdspartnere og interessenter.

F.eks. ved:

  • at samarbejde med arbejdsmarkedets parter om at oplyse projektets aktører om
    danske løn- og arbejdsforhold.
  • at reagere på den viden man har, hvis man erfarer, at charterets principper ikke efterleves hos samarbejdspartnere og leverandører.
  • at bidrage til at problemer løses gennem dialog og på lavest mulige konfliktniveau og herudover at benytte eksisterende systemer og myndigheder til konfliktløsning: det fag- og entrepriseretslige system, Arbejdstilsynet, Skat, m.fl.
  • at indgå i dialog med projektets naboer og andre relevante interessenter med henblik på at tage størst mulig hensyn til legitime interesser samt afveje ønsker, der er i indbyrdes konkurrence.

Interessenter


Hvis en virksomhed står for at ville identificere sine vigtigste interessenter og opstille formater for, hvordan den bedst indgår dialog med disse, kan den hente hjælp enten i ”Drejebog – CSR i små og mellemstore virksomheder” fra s. 18 eller i ”Arkitektvirksomheders samfundsansvar” fra s. 25.