Bæredygtige løsninger


Princip 4: Vi arbejder for bæredygtige løsninger:

F.eks. ved:

  • at tilstræbe brug af bæredygtige principper i projektering, udførelse og drift af byggerier og anlæg – eksempelvis ved brug af internationalt anerkendte certificeringsordninger som DGNB m.fl.
  • at tilstræbe anvendelse af byggematerialer og -komponenter, der er bæredygtigt
    produceret, vurderet efter internationalt anerkendte metoder og standarder.

Lejerbo: En præcis standard for bæredygtigt byggeri


Lejerbo har i mange år arbejdet med energioptimering og sociale rammer for byggeriet og intensiverer nu dette arbejde – med visionen om at blive blandt de førende inden for bæredygtigt byggeri. Det har allerede resulteret i fire byggerier, der er certificeret efter den internationale DGNB-standard.

Lejerbo har valgt den internationale standard DGNB som ramme for sit arbejde, fordi den passer særlig godt til boligforeningens DNA. Standarden kræver langsigtede og helhedsorienterede løsninger for både miljø, sociale forhold og økonomi. Den giver point inden for kriterier som energiforbrug, affaldshåndtering, indeklima, anlægsudgifter, driftsøkonomi og mange flere. DGNB måler på hele byggeprocessen herunder inddragelse af interessenter og flugter derfor rigtig godt med beboerdemokratiet i de almene boligforeninger.

Det er da også beboerne, der via bestyrelserne i de ca. 700 afdelinger har ønsket at give Lejerbos byggeri en tydeligere bæredygtig profil. Flere af Lejerbos samarbejdspartnere – fx Københavns Kommune – har efterspurgt certificeret byggeri.

”Undersøgelser viser, at Lejerbos beboere betragter tryghed som meget vigtigt. Det er en bæredygtig og totaløkonomisk tilgang til byggerierne med til at sikre. Langsigtethed giver beboerne økonomisk tryghed, og fokus på fællesarealer og kollektive goder er med til at skabe social tryghed,” siger chefkonsulent Jakob Bøjen.

LEJER 460

Han ser DGNB-standardens mange kriterier for bæredygtighed som et fint udgangspunkt, men savner flere sociale kriterier i certificeringen. Derfor supplerer Lejerbo selv med mere præcise krav til eksempelvis, hvad gode udearealer og opholdsrum skal kunne.

Når Lejerbo skal overbevise andre om fordelene ved bæredygtigt og certificeret byggeri, bruger de især følgende fire argumenter:

  • Det koster kun 0,5 pct. mere i anlægsudgifter, og de penge er hurtigt tjent ind på driften.
  • Grønnere udearealer og mere dagslys i boligerne øger beboernes livskvalitet og sundhed.
  • Bedre faciliteter fremmer fælleskabet, og det skaber mere tryghed.
  • Bæredygtigt byggeri værner om jordens ressourcer og forbedrer klimaet.

  

Fire spørgsmål til chefkonsulent i Lejerbo, Jakob Bøjen

Hvordan kan DGNB-standarden bidrage til arbejdet med bæredygtighed?
"DGNB er blandt andet god, fordi den giver en fast definition af og et fælles sprog for, hvornår et byggeri faktisk er bæredygtigt. Standarden hjælper os med at løfte byggeriernes kvalitet og øger fokus på genanvendelse og fleksibilitet."

Hvem har primært drevet projektet frem?
"Vores beboerdemokrati har besluttet, at vi skal udarbejde et koncept for bæredygtighed. Byggeafdelingen har i samarbejde med rådgivere udformet konceptet, som så er blevet demokratisk drøftet og godkendt af beboerrepræsentanterne."

Er der nogen, der modarbejder indsatsen?
"Nej, men rammebeløbet i vores projekter er en evig udfordring. Vi prøver altid at få enderne til at mødes og skabe den bedst mulige løsning inden for den givne økonomiske ramme, hvad enten det er nybyggeri eller renovering.

Grundtanken i bæredygtigt byggeri er, at man ved at investere lidt ekstra i anlægsfasen kan opnå en bedre og billigere drift. Men vi har ofte sværere ved at øge anlægsudgifterne end en privat bygherre. Vi skal være meget omhyggelige med at finde løsninger, som ikke sprænger anlægsbudgettet. Det er en udfordring for os og vores samarbejdspartnere, men det kan godt lade sig gøre."

Hvor starter en bygherre, der vil gå samme vej som Lejerbo?
"Begynd med at stille jer selv spørgsmålet: ”Hvorfor overhovedet arbejde med bæredygtighed?” Det bringer jer ofte tættere på svaret på ’hvordan’.

Prøv også i fællesskab at drøfte, hvordan I opfatter begrebet ”bæredygtighed”. Det er der ofte mange forskellige bud på, og her kan DGNB tilbyde en fælles definition. Søg gerne inspiration på Lejerbo´s hjemmeside, eller kontakt os for at høre mere."

I denne miniguide kan du læse mere om Lejerbos arbejde med bæredygtigt byggeri

Relevante redskaber