Bæredygtige løsninger


Princip 4: Vi arbejder for bæredygtige løsninger:

F.eks. ved:

  • at tilstræbe brug af bæredygtige principper i projektering, udførelse og drift af byggerier og anlæg – eksempelvis ved brug af internationalt anerkendte certificeringsordninger som DGNB m.fl.
  • at tilstræbe anvendelse af byggematerialer og -komponenter, der er bæredygtigt
    produceret, vurderet efter internationalt anerkendte metoder og standarder.

LCC – analyse af totaløkonomi


LCC er en metode til udregning af en bygnings levetidsomkostninger. LCC sætter fokus på et byggeris totaløkonomi og ikke blot på, hvad det koster at opføre byggeriet. Formålet er at give bygherren mulighed for at træffe beslutninger på det bedst mulige grundlag.

LCC omfatter en kortlægning af en bygnings levetidsomkostninger set over en tidsperiode på fx 50 år.
 
Følgende udgifter medregnes i LCC:

  • Konstruktioner og tekniske installationer (anlægsudgifter)
  • Vedligeholds- og udskiftningsudgifter
  • Udgifter til energiforbrug, vandforbrug og vandafledning. Ved egen el-produktion via solceller modregnes denne.
  • Udgifter til rengøring i bygningens levetid. Rengøringsudgifterne er typisk en meget væsentlig del af de samlede omkostninger.


Find mere information om LCC her