Bæredygtige løsninger


Princip 4: Vi arbejder for bæredygtige løsninger:

F.eks. ved:

  • at tilstræbe brug af bæredygtige principper i projektering, udførelse og drift af byggerier og anlæg – eksempelvis ved brug af internationalt anerkendte certificeringsordninger som DGNB m.fl.
  • at tilstræbe anvendelse af byggematerialer og -komponenter, der er bæredygtigt
    produceret, vurderet efter internationalt anerkendte metoder og standarder.

LCA – livscyklusanalyse


LCA er et redskab, der vurderer ressourceforbrug og miljøpåvirkning for byggematerialer. Formålet med redskabet er at kunne reducere en bygnings påvirkning af miljøet over dets levetid. LCA udgør ca. 13 % af pointgivningen i hele DGNB-certificeringen.
 
LCA dækker over:

  • Udvinding af ressourcer til byggematerialer
  • Transport af materialer til produktionssted
  • Produktion af materialer
  • Drift- og vedligehold i form af energiforbrug og udskiftning af byggematerialer
  • Affaldsbehandling og genanvendelse: Byggematerialer efter endt levetid (såkaldt end-of-life).


Læs mere om LCA på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hjemmeside