Bæredygtige løsninger


Princip 4: Vi arbejder for bæredygtige løsninger:

F.eks. ved:

  • at tilstræbe brug af bæredygtige principper i projektering, udførelse og drift af byggerier og anlæg – eksempelvis ved brug af internationalt anerkendte certificeringsordninger som DGNB m.fl.
  • at tilstræbe anvendelse af byggematerialer og -komponenter, der er bæredygtigt
    produceret, vurderet efter internationalt anerkendte metoder og standarder.

Bæredygtig projektering


Bæredygtig projektering er et redskab for dialog mellem bygherrer og rådgivere om byggeriets miljøpåvirkning.

Metoden bag redskabet består i:

  • først at foretage en screening af den konkrete byggeopgaves miljøpåvirkninger
  • dernæst i at etablere en plan med opstilling og prioritering af målsætninger for reduktioner
  • dernæst at opstille forslag til strategier for at højne bæredygtigheden
  • for sidst igennem projekteringen at tjekke, om virkemidlerne opfylder målsætningerne og bliver indarbejdet

Læs mere om bæredygtig projektering