Ansættelses- og arbejdsforhold


Princip 5: Vi har ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold.

F.eks. ved:

  • at anerkende vigtigheden af at respektere indholdet i overenskomsterne i forhold til løn- og arbejdstid samt øvrige forhold  – både hos sig selv og underleverandører.
  • at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø – både som led i planlægning og
    udførelse af projekter.
  • at arbejde for at sikre lærlinge- og praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne i Danmark.
  • at sikre et højt kvalifikationsniveau hos medarbejdere.

Odense Kommune bygger på tillid – og brunsviger


Odense Kommune hyrer ikke revisorer eller eksterne konsulenter til at tjekke arbejdsforholdene på kommunens byggepladser. Det klarer en håndværker og en jurist, der baserer deres arbejde på tillid og tæt personlig kontakt til leverandørerne. De færreste af dem handler i ond tro, lyder erfaringen.

Se videoen:
Odense Kommune om kontrol af arbejdsforhold som bygherre

Odense Kommune om kontrol af arbejdsforhold som kontrolenhed

Odense Kommunes entreprenører om kontrol af arbejdsforhold

Odense Kommune har besluttet, at den arbejdsklausul, alle leverandører til kommunen skriver under på, skal håndteres på linje med kommunens øvrige bygherreopgaver. Det vil sige, at kommunens egne medarbejdere udfører opgaven, og at kontrollen er tillidsbaseret, forklarer udbudschef Cecilie Førby, der har ansvaret for indsatsen.

Tillid betyder, at kommunen går ud fra, at leverandørerne ikke handler i ond tro. Først hvis en afvigelse ikke bliver bragt i orden, eller der direkte er tale om dobbelte kontrakter eller anden form for manipulation, aktiverer Cecilie Førby arbejdsklausulens sanktioner.  Se arbejdsklausul

Odense 460px

Odense har netop ansat den tredje person i det indsatsteam, der ikke kun kontrollerer byggepladserne, men også andre leverandører til kommunen. Teamet tjekker kommunens egne forhold og tilbyder også sin service til Fyns øvrige kommuner, der alle bruger samme arbejdsklausul. Både Nyborg, Svendborg, Middelfart og Assens kommuner har takket ja til tilbuddet.

I praksis foregår teamets arbejde sådan, at ambassadør mod social dumping, den tømreuddannede Claus Larsen, kører rundt mellem byggepladserne. Hver plads bliver besøgt cirka en gang om ugen, og det kan være på alle tidspunkter af døgnet og ugen, så en mistanke fx kan følges op med et besøg meget tidligt om morgenen eller i weekenden. Derfor kan kontrollen ikke ligge som en del af de almindelige byggemøder, forklarer Claus Larsen.

Hans besøg er som regel uformelle visitter, hvor han kommer forbi med en brunsviger og drikker en kop kaffe. De fleste kender ham, så hvis de har set eller hørt noget, får han det at vide her. Mange bruger også anledningen til at spørge ham om ting, de er i tvivl om.

Odense2 460px

Bliver Claus Larsen opmærksom på, at noget virker forkert, undersøger han det. Typisk ved at han og den juridiske specialkonsulent i teamet, Dorthe Høegsberg, mødes med den kontrakthavende entreprenør. Her beder de så om at få udleveret lønsedler, e-indkomstkvitteringer, ansættelseskontrakter og timesedler. Hvis det uregelmæssige vedrører Arbejdstilsynet, SKAT, politiet eller kommunen som myndighed, giver de sagen videre til rette instans.

Kommunen har også en hotline, hvor alle kan melde ind, hvis noget virker forkert. Der kommer cirka én indberetning om dagen, og de bliver undersøgt på linje med de andre tip, Claus Larsen får. Undersøgelserne fører til, at kommunen i gennemsnit cirka én gang hver uge beder en leverandør om at uddybe og dokumentere sine forhold. Langt de fleste af disse sager resulterer i, at tingene bringes i orden, da der ikke er handlet i ond tro, forklarer Dorthe Høegsberg.

Ifølge hende er en af årsagerne til, at det går så godt på kommunens mange byggepladser, at alle, der arbejder for kommunen, ved, at arbejdsklausulen bliver taget alvorligt. Entreprenører og underentreprenører ved, at de lige så godt først som sidst kan få orden i tingene, hvis de gerne vil have opgaver for kommunen.

Tillid, konkret interesse og vedholdenhed er de vigtigste ingredienser i en effektiv sikring af arbejdsforholdene, mener såvel kommunens udbudschef og medarbejderne i indsatsteamet. Det behøver ikke at være så svært, lyder meldingen fra Odense.

Udbudschefen og de to medarbejderes uddyber deres synspunkter nedenfor:

Spørgsmål til Udbudschef Cecilie Førby:

Hvorfor har I ikke hyret et eksternt kontrolteam, så I får armslængde til kontrollen?

”Vi ønsker ikke armslængde. Vi ønsker at have styr på vores leverandører selv, og vi opfatter ikke arbejdsklausulen som væsentlig forskellig fra andre forhold, vi tjekker vores byggeri for. Som alle bygherrer er vi nødt til selv at tage stilling til de sager, der opstår, hvad enten de er indbragt af eksternt kontrolteam eller vores eget. Vores model sikrer os et grundigt kendskab til, hvad der egentlig foregår på byggepladserne, og det er meget nyttigt, når man skal løse problemerne.”

Er det ikke naivt at have tillid, når vi ved, at der snydes?

”Pointen er, at der kun sjældent snydes med overlæg. Ofte er det uvidenhed eller sjusk. Vi ønsker ikke en revisionstilgang, hvor vi systematisk tjekker for alle mulige forhold, da det er meget omstændeligt og bureaukratisk for vores leverandører. Vores mål er, at flest mulige mangler bliver udbedret, før de bliver til sager. Det indebærer, at vi går til vores leverandører med tillid, og først skruer bissen på, hvis de ikke lever op til den.”

Det lyder som en billig løsning?

”Det vigtigste for os er, at den virker. At vi faktisk bekæmper social dumping på den her måde. Kan vi samtidig gøre det lidt billigere, er det selvfølgelig kun en fordel. Ligeledes er dialogen med leverandørerne nemmere, når vi kommer ud på pladsen som kontraktpart, og kan rådgive, informere og sanktionere direkte.”

Går I ikke fagforeningernes ærinde?

”Nej, det betyder ikke noget for os, om vores leverandører og arbejdskraften er organiseret eller ej. Det afgørende for os er, at de overholder arbejdsklausulens bestemmelser.”

Ambassadør mod social dumping Claus Larsen:

Hvad er det vigtigste, dine besøg bidrager til?

”Entreprenørerne og medarbejderne oplever, at kommunen er meget synlig, når vi sådan kommer på byggepladsen. De fleste kender mig, og jeg har efterhånden et stort netværk, der gør, at mange ting kan løses gennem almindelig samtale.”

Hvad har du med, når du kommer på besøg?

”Ud over brunsviger har jeg ofte kommunens pjece med, hvor vi forklarer, hvad det vil sige at overholde vores arbejdsklausul. Pjecen findes på forskellige sprog, så vi også kan nå de udenlandske medarbejdere.”  Se pjece

Hvor let er det at se, hvor der er noget galt?

”Der er nogle helt klare signaler, som man hurtigt lærer at opfange. Hvis nogle folk på pladsen fx ikke har korrekt sikkerhedsudstyr på eller ser lidt forhutlede ud, så er der som regel også problemer med de kontraktlige forhold. Tingene hænger sammen. Et andet tegn kan være, at der hele tiden dukker nye medarbejdere op på samme opgave.”

Juridisk specialkonsulent Dorthe Høegsberg

Har der været juridiske udfordringer i jeres set-up?

”Nej, vi følger Beskæftigelsesministeriets vejledning om arbejdsklausulen til punkt og prikke. Vores kontrol af arbejdsklausulen er den baseret på kontrakt og vores bygherrefunktion – ikke på Odense Kommune som myndighed. Vi samarbejder med de andre dele af kommunen, som var vi en hvilken som helst bygherre.”

Hvordan er jeres samarbejde med SKAT, Arbejdstilsynet og Politiet?

”Vi har et tæt samarbejde. Det er os, der kommunikerer til dem, hvis vi bliver opmærksomme på, at noget måske ikke er, som det skal være. Hvis vi kan se, at sikkerheden halter, kontakter vi Arbejdstilsynet. Bliver vi i tvivl om, hvorvidt der er konkret afregnet skat, kontakter vi SKAT. Præcis som enhver anden bygherre, der ønsker ordnede forhold på sine byggepladser, ville gøre.”

Sætter I ikke et stort bureaukrati i gang, når I beder om dokumentation?

”Vi har faktisk erfaret, at 95% af al snyd kan afdækkes, hvis vi får CVR-nummer, RUT-registrering (hvis det er en udenlandsk virksomhed), timeopgørelser, e-indkomstkvittering, lønsedler og ansættelseskontrakter. Det har enhver arbejdsgiver umiddelbart tilgængeligt. Vi beder kun om ferieopgørelser og redegørelse for pensionsforhold, mv., hvis det er strengt nødvendigt for vores dokumentation, da vi ved, at det er tids- og ressourcekrævende at fremskaffe. Jeg synes, at vi har fundet en meget enkel og effektiv model her i Odense kommune.”