Ansættelses- og arbejdsforhold


Princip 5: Vi har ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold.

F.eks. ved:

  • at anerkende vigtigheden af at respektere indholdet i overenskomsterne i forhold til løn- og arbejdstid samt øvrige forhold  – både hos sig selv og underleverandører.
  • at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø – både som led i planlægning og
    udførelse af projekter.
  • at arbejde for at sikre lærlinge- og praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne i Danmark.
  • at sikre et højt kvalifikationsniveau hos medarbejdere.

Kontrol af underentreprenørers arbejdsforhold


Efter med succes at have anvendt Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars charter, går ANKER HANSEN & CO. A/S nu i gang med at bruge foreningens nye redskab til dokumentation og kontrol af arbejdsforhold hos sine underentreprenører.

I ANKER HANSEN & CO. A/S er administrerende direktør, Erik Bech-Pedersen, godt tilfreds med virksomhedens indsats for at undgå social dumping. Indsatsen blev sat i gang i 2016 og har ført til en række nye arbejdsrutiner i den 70 mand store entreprenørvirksomhed:

”Vi er med i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, fordi vi ønsker, at dansk byggeri skal konkurrere på ordentlige forhold – og i den sammenhæng er kontrol af arbejdsforholdene på de danske byggepladser helt afgørende. Vi kan ikke konkurrere med de virksomheder, der slipper afsted med at ansætte medarbejdere til langt under overenskomsten”.

ANKER HANSEN & CO. A/S arbejder primært for almene, statslige og kommunale bygherrer. Derfor har næsten alle kontrakter også en arbejdsklausul, der fastlægger, at arbejdet skal udføres efter overenskomstmæssige forhold.Ankerhansenco

”Først og fremmest ønsker vi ordentlige arbejdsforhold, men vi vil heller ikke risikere at tabe en kontrakt, fordi der måtte være arbejdere på vores byggepladser, der ikke arbejder under ordnede forhold”, forklarer direktøren, der derfor også har etableret en systematisk dialog med og stiller faste krav til underentreprenører.

En mere systematisk risikovurdering
ANKER HANSEN & CO. A/S blev i 2016 overrasket, da en af deres underentreprenører af 3F blev anklaget for social dumping.

”Selvom det os bekendt ikke skete på vores byggeplads, fik det afgørende indflydelse på tempoet, hvormed den nye indsats blev implementeret”, siger Erik Bech-Pedersen.

Virksomheden arbejder hovedsageligt med en kreds af kendte underentreprenører – otte-ti stykker inden for hvert fagområde – men vurderer ikke, at denne uformelle screening er tilstrækkelig. Derfor indførte ANKER HANSEN & CO. A/S et bilag i alle kontrakter, hvor underentreprenører skriver under på, at de sammen med virksomhedens projektchef vil gennemgå en tjekliste, der afspejler Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars charter.

”Nu hvor foreningen har udarbejdet et egentligt redskab til kontrol af arbejdsforhold, vil vi selvfølgelig supplere vores egen tjekliste med spørgsmål fra redskabet,” forklarer direktøren og fremhæver især redskabets risikoskema som gavnligt:

”Vi kan få stor nytte af redskabet, når vi skal vurdere, hvilke underentreprenører der er i risikozonen, og hvilke der ikke er”, siger Erik Bech-Pedersen.

Hans erfaring er, at nogle fag er særlig udsatte, mens virksomheden aldrig oplever problemer med arbejdsforholdene i fag, der kræver autorisationer, fx VVS, elektriker og installatør.

Godt samarbejde med 3F
Som supplement til den indledende dialog med underentreprenørerne har ANKER HANSEN & CO. A/S indført, at alle, der arbejder på virksomhedens byggepladser, skal bære ID-kort. Og for at få et ID-kort skal virksomheden, hvor medarbejderen er ansat, udlevere lønseddel, timeseddel og identifikationsbevis.

”Dialog og ID-kort er medvirkende til, at alle vores underentreprenører ved, at vi går meget op i arbejdsforholdene”, siger direktøren.

For at gøre indsatsen komplet ansætter ANKER HANSEN & CO. også en intern auditør – en tidligere medarbejder i 3F, der er gået på efterløn – til løbende at kontrollere byggepladserne.

”Vi bliver nødt til at have fokus på arbejdsforholdene kontinuerligt, da situationen kan ændre sig fra dag til dag”, understreger Erik Bech-Pedersen. ANKER HANSEN & CO. A/S har ligeledes indført kædeansvar i alle kontrakter med underentreprenører for ad den vej at sikre sig bedst muligt mod social dumping.

Det er i denne sammenhæng væsentligt at understrege, at disse procedurer ikke er indført som hetz mod udenlandsk arbejdskraft. Én af ANKER HANSEN & CO. A/S’s kerneværdi handler om rummelighed, og flere af virksomhedens ansatte - funktionærer og timelønnede – er således af anden etnisk herkomst.

Erik Bech-Pedersen gætter på, at siden indførelsen af de forskellige procedurer, har 30-40 underentreprenører været igennem dem. Fire af de virksomheder, hvor der har været mindre problemer, er forblevet som underentreprenører, efter at de har indgået en tiltrædelses¬overenskomst med Dansk Byggeri og fået orden i tingene. Fem er blevet bortvist.

3F har ligeledes en rolle i ANKER HANSEN & CO. A/S’s indsats, idet der er indgået en aftale om, at fagbevægelsen ringer, hvis de bliver opmærksomme på forhold, der ikke er, som de skal være.

”Det er en stor tilfredsstillelse, at kunne arbejde godt sammen med 3F om opgaven”, siger direktøren.

Et enkelt redskab til kompliceret stof
Den største udfordring er i følge Erik Bech-Pedersen, at stoffet er kompliceret. Såvel persondataloven som dét at kunne gennemskue, hvornår der er tale om en overtrædelse af lovgivningen, er svært for virksomhedens ansatte. Erik Bech-Pedersen håber, at branchen i fællesskab vil blive dygtigere til at se, hvor der snydes, og hvordan problemerne kan undgås. Til virksomheder, der ønsker at komme i gang, lyder hans anbefaling:

”Brug det enkle redskab fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars redskab – og lad jer fx inspirere af vores måde at håndtere indsatsen på”.