Ansættelses- og arbejdsforhold


Princip 5: Vi har ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold.

F.eks. ved:

  • at anerkende vigtigheden af at respektere indholdet i overenskomsterne i forhold til løn- og arbejdstid samt øvrige forhold  – både hos sig selv og underleverandører.
  • at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø – både som led i planlægning og
    udførelse af projekter.
  • at arbejde for at sikre lærlinge- og praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne i Danmark.
  • at sikre et højt kvalifikationsniveau hos medarbejdere.

Best practice på praktikpladsområdet


Region Hovedstaden har samlet og formidlet viden om, hvad der rent faktisk virker, når vi skal uddanne fremtidens faglærte i vores byggerier.

Analysen har samlet erfaringer fra en række af byggebranchens aktører: private- og offentlige bygherrer, entreprenørvirksomheder, bygherrerådgivere og erhvervsskoler. 40 organisationer er blevet interviewet eller har deltaget i en workshop, hvor udkast til anbefalinger blev diskuteret. Anbefalingerne er således udarbejdet med udgangspunkt i, hvad interviewpersonerne og workshopdeltagerne har indkredset som best practices. Målgruppen for anbefalingerne er bygherrer og deres rådgivere – herefter kaldet bygherrer. Formålet med anbefalingerne er at hjælpe bygherrer til at bruge de tre modeller: partnerskaber, klausuler og frivillige aftalerbedst muligt til at skabe praktikpladser for elever fra erhvervsuddannelserne.

PRAKTIKPLADSER TIL FLERE: ANBEFALINGER TIL BYGHERRER UD FRA BEST PRACTICES

Best practice case: BO-VEST skaber praktikpladser

Best practice case: Carlsbergbyen

Best practice case: Det Nye Rigshospital – metode til implementering af uddannelsesklausuler