Seminarrække: Roadmap for Verdensmål i praksis


FN’s verdensmål er et populært værktøj for virksomheder, der arbejder med bæredygtighed. Men det kan være svært at vide præcis hvordan, de farverige mål kan implementeres i den konkrete byggeproces.

I en ny seminarrække samler vi en portefølje af redskaber, som du nemt kan tage i brug i din organisation for at fremme en bæredygtig fremtid – med afsæt i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars Roadmap for Verdensmål. Læs mere om de enkelte arrangementer herunder. 

Seminarrækken udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.

Priser for deltagelse på onlinearrangementer:

Medlem: 1700 kr. ex. moms

Ikke-medlem: 2200 kr. ex. moms.

Priser for deltagelse i fysisk form:

Medlem: 2900 kr. ex. moms. 

Ikke-medlem: 4200 kr. ex. moms. 

Verdensmål 8: Den sociale bundlinje i FN’s verdensmål - om løn, arbejdsvilkår og uddannelse i byggeriet (11. februar)
I den danske ejendoms-, bygge- og anlægsbranche fokuseres der ofte på de grønne aspekter af bæredygtighed, mens potentialet i den sociale dimension i mange tilfælde undervurderes. Men løn, arbejdsvilkår og uddannelse er vigtige elementer at inddrage i byggeprocessen – for organisationen og for samfundet. På denne seminardag kan du få indblik i konkrete værktøjer til at arbejde med verdensmål 8, fx Paradigmer for Samfundsansvar, Roadmap for Verdensmål, Guide til Social Inklusion og mange flere.

Arrangementet er afholdt.

Verdensmål 12: Den grønne bundlinje i FN’s verdensmål – om bæredygtige byggematerialer og miljøvenlig affaldshåndtering (9. marts)
Verdensmål 12 stiller skarpt på ansvarligt forbrug og produktion, og det er særligt de delmål, der beskæftiger sig med affaldshåndtering og byggematerialer, som er vigtige for byggebranchens aktører, da byggebranchen udleder en stor del af Danmarks samlede CO2-forbrug. Derfor er det nødvendigt, at branchen bevæger sig over i en cirkulær tankegang, hvor affald elimineres og ressourcerne indtænkes i et kredsløb. På dagen vil vi zoome ind på de forskellige processer fra et cirkulært perspektiv med fokus på bl. a. materialepas og LCA-analyser.

Programmet løber fra kl. 09.00-13.30 med pauser løbende:

Den grønne bundlinje i FN’s verdensmål – hvorfor, hvem og hvordan?

Christina Schultz, sekretariatsleder, FBSA – Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Bæredygtige udbud: Hvor ligger bygherres muligheder for at stille krav til grøn omstilling?

Magnus Bjerre Clausen, advokat & senior manager, Poul Schmith/Kammeradvokaten

Det gode grønne samarbejde: Fossilfri byggeplads

Eskil Kwederis, Københavns Kommune

Hvordan kan vi bruge LCA-analyser til at implementere cirkulær økonomi?

Ninette Alto, Teknisk Direktør, MT Højgaard

Bæredygtig affaldshåndtering i praksis: Opførelsen af nyt, svanemærket børnehus

Rasmus Krag, KMA & Bæredygtighedschef, Tscherning

Byggeriets klimapåvirkning – om CO2, politik og fremtiden

Magnus Dalsgaard Smith, Bæredygtighedsingeniør, DOMINIA, aktiv i Den Grønne Studenterbevægelses Byggeriudvalg og medlem af FBSA’s Unge Advisory Board
 
Verdensmål 17: Partnerskaber for handling - et opgør med silotænkning i byggeriet (5. maj)
Mål 17 om partnerskaber er essentielt for bygge- og anlægsbranchen, der i mange tilfælde oplever udfordringer i samarbejdet på tværs, hvor en mangel på tidlig involvering af partnere kan lede til manglende fokus på bæredygtighed, dyrere budgetter og forsinkelser i byggerierne. Partnerskaber på tværs – nationalt såvel som internationalt – er derfor afgørende for at styrke branchens samarbejde og skabe innovation mellem værdikædens aktører, der fremmer det bæredygtige byggeri. På denne seminardag får du bl. a. redskaber til at fremme dialogen mellem projektets parter og sikre involveringen af de rigtige aktører i de rette byggefaser.

Talere: TBD

Du kan allerede nu tilmelde dig arrangementsrækken. Vi opfordrer til at deltage i alle tre arrangementer, men du kan også tilmelde dig de enkelte seminardage. 

Ønsker du at tilmelde dig hele rækken, så skriv en mail til info@bygherreforeningen.dk, og ellers kan du tilmelde dig de enkelte dage her:

Verdensmål 8 

Verdensmål 12

Verdensmål 17

Oplysninger


Tid 17. May 2021, kl.09:00-16:00 Sted BLOX
Bryghuspladsen
1473 København K