Konference: Vision Zero


Flere virksomheder i bygge- og anlægsbranchen vælger at gøre arbejdsmiljø til en del af virksomhedens strategi. Nogle har i den forbindelse valgt at tage Vision Zero til sig. Vision Zero er et mindset og en metode, der bidrager til at sætte fokus på arbejdsmiljøet og forebygge ulykker og arbejdsbetingede lidelser.

Bygge- og anlægsbranchen har traditionelt haft meget fokus på at rapportere på antallet af skader og ulykker. På trods af store indsatser på de danske byggepladser er antallet af ulykker ikke faldet siden 1980. Målet med Vision Zero er at ændre tankegangen fra at være reaktiv til at være proaktiv - det gøres ved at give virksomheder en metode, der kan styrke arbejdsmiljøet og forebygge skader. Med Vision Zero skal alle på byggepladsen arbejde mod et fælles mål om nul ulykker, men der er mere tale om et mindset end et egentligt mål. Formålet er nemlig at styrke læringen, så forebyggelse af skader og ulykker bliver en helt naturlig del at kulturen. Materialet fra Vision Zero er gratis tilgængeligt og kan findes her: http://visionzero.global/

På konferencen præsenteres Vision Zero med vægt på, hvordan man kan opstille proaktive mål for indsatsen. Vi hører, hvordan en entreprenør har implementeret Vision Zero og hvilke erfaringer og resultater, arbejdet har givet. I en paneldebat skal vi høre byggeriets aktører give deres perspektiver på, hvad det ville betyde for arbejdsmiljøet, hvis flere entreprenører, bygherrer og rådgivere implementerede Vision Zero.  Endelig skal vi ud fra cases fra bygge- og anlægspladser arbejde konkret og strategisk med Vision Zero.

Udbytte:

    • Viden om Vision Zero og hvordan metoden kan implementeres 
    • Indblik i konkrete praksiserfaringer 
    • Netværk og erfaringsudveksling med andre.

Arrangementet er gratis og henvender sig til:

Bygherrer, entreprenører, arbejdsmiljøkoordinatorer, rådgivere, HR, projektledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre med ansvar for sikkerhed og arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen

Tilmeld dig og se hele programmet her 

Oplysninger


Tid 10. November 2020, kl.08:30-12:30 Sted Ukendt