Bygherrens rolle for diversitet i byggebranchen


Diversitet i byggebranchen1

Kun 9 procent af de ansatte i byggebranchen er kvinder, og når det handler specifikt om håndværkerfagene er tallet nede på 4 procent. Alle undersøgelser viser, at diversitet er vejen til øget innovation, bedre arbejdsmiljø og produktivitet. Derfor ønsker Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Bygherreforeningen at sætte større fokus på en kønsskæv branche. Vær med til at forme morgendagens byggebranche, når vi på dette seminar diskuterer diversitet og kommer med konkrete bud på bygherrens rolle i at styrke denne. Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.

Tilmeld dig her

Priser for dagen:

Medlemmer af FBSA eller Bygherreforeningen: 2900 kr.

Ikke medlemmer: 4200 kr. 

Program

09.00 Velkomst over morgenkaffen

v. Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) og Bygherreforeningen

09.10-10.10 Forestilling - Stemmer fra Byggebranchen: Fem stærke fortællinger fra kvinders liv i branchen.

10.10-10.30 Workshop-Øvelse

10.30 -10.40 Fra kultur til konstruktiv dialog – Fokus på fem temaer for diversitet, bias og inklusion 

Overgang v. Christina Schultz, sekretariatschef i FBSA

10.40-11.10 Kultur - ”Kvinder kan ikke tåle lugten i bageriet” - om Rapporten Vejen til større kønsdiversitet i byggeriet, kultur i byggeriet og virksomhedernes målsætninger for diversitetsarbejdet

v. Christina Schultz, sekretariatschef i FBSA

11.10-11.30 Et opgør med en hård jargong 

Oplægsholder annonceres snarest.

11.30-12.00 Virksomhedens tilgang til seksuel chikane på arbejdspladsen

v. Nadia Sander Strange, Christensen & Co Arkitekter

12.00-12.30 Workshop-øvelse

12.30-13.15 Frokost

13.15-13.35 Om ligestilling og barsel - ”Mor er omsorgsgiver og far er skaffer - eller hvad?”

v. Lisbeth Odgaard Damm, PotentialCo

13.35-13.55 God ledelse - Fra ”pige” til ”byggeleder”

Om kønsneutral rekruttering i byggeriet – i Danmark og internationalt

v. Nina Mørch Bangsgaard, Student i FBSA og studerende i Global Udvikling v. Aalborg Universitet

13.55-14.20 Kaffe og kage

14.20-14.40 Case: Neutrale rekrutteringsopslag

v. Bettina Lange, Regional Director, Castellum

14.40-15.00 Workshop-øvelse

15.00-15.30 Hvilke udfordringer ser lærlingene for øget diversitet?  

v. Karin Parbst, Byg med Unge-Alliancen

15.30-16.00 Opsamling og diskussion

Oplysninger


Tid 07. September 2022, kl.09:00-16:00 Sted BLOX
Bryghuspladsen
1473 København K