Bæredygtige byggematerialer


Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige dagsorden stiller store krav til bygherrens materialevalg. Men hvad er egentligt bæredygtigt, og hvilke nye tiltag findes på byggematerialeområdet? På dette seminar bliver du klogere på, hvordan du kan arbejde med byggematerialer, som tilgodeser miljøet. Dagen giver selvfølgelig også rig mulighed for at indhente vigtig læring fra andre bygherrer, som arbejder bevidst med særligt udvalgte materialer. Seminaret udbydes i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Bæredygtige byggematerialer Photo Frederik Merten

Hvilke materialer kan og bør man anvende i sit byggeri? Og hvilke erfaringer har vi hermed?

På dette seminar sætter vi fokus på flere typer af bæredygtige byggemateriale og erfaringer hermed. Du kan bl.a. blive klogere på bæredygtighedsydelser, krav til materialer, LCA-beregninger samt risikohåndtering og ansvar for materialevalg. Samtidig bliver du præsenteret for en række bæredygtige materialer, ligesom du får indblik i konkrete projekter og erfaringer med forskellige materialer.

Dagen igennem vil det være muligt for deltagerne at dele erfaringer med hinanden, ligesom vi i fællesskab diskuterer dagens hovedpointer og spørgsmål, der dukker op i løbet af dagen.

Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.

Er du medlem af Bygherreforeningen? Så får du samme medlemspris som FBSAs medlemmer, 2.900 kr. ex. moms. Alt du skal gøre er at tilmelde dig via linket, så fratrækkes din rabat ved faktureringen. 

Tilmeld dig her

Priser for dagen:

Medlemmer af FBSA eller Bygherreforeningen: 2900 kr.

Ikke medlemmer: 4200 kr. 

Program

09:00-09:30 Velkomst og morgenmad

09:30-09:50 Introduktion til dagen og erfaringsrunde

Vi starter dagens seminar med en introduktion til dagens fokus og oplæg. Herefter tager vi en status på deltagernes erfaringer med bæredygtige byggematerialer.

Faciliteres af Christina Schultz, sekretariatsleder, FBSA

KRAV TIL MATERIALET

09:50-10:20 Tillæg til Ydelsesbeskrivelserne om bæredygtighedsydelser
Det nye tillæg til Ydelsesbeskrivelserne om bæredygtighedsydelser er netop klar. Formålet med tillægget er at gøre det enklere og mere gennemskueligt at indgå aftaler mellem bygherre og projekterende om bæredygtighedsydelse. Desuden er krav til materialer en central del af bæredygtighedsydelserne – gennem flere stadier af projektet. Vi skal her høre mere om det nye tillæg og bæredygtighedsydelserne generelt med særligt fokus på de enkeltydelser der relaterer sig til materialer.

Nina Koch-Ørvad, projektchef, Værdibyg

10:20-10:50 Benyt LCA til at beregne projektets klimapåvirkning

Hvis vi kan måle byggeriets klimapåvirkning, kan vi også reducere den – og det skal vi fra 2023, hvor alt nybyggeri over 1000m2 kun må udlede 12 kg CO2 ækvivalenter/m2/år. Men hvordan gø vi det bedst? Vi kan fx lave en Livscyklusvurderinger – også kaldet LCA ( ’Life cycle assessment’). LCA er et beregningsværktøj, der vurderer klimapåvirkningen fra processerne og materialerne, der anvendes igennem hele bygningens livscyklus, fra vi udvinder og forarbejder råmaterialer, producerer byggevarer, transporterer dem til byggepladsen, opfører, drifter og vedligeholder bygningen, frem til at bygningen en dag rives ned. Vi skal høre mere om, hvordan LCA kan vise os, hvilke parametre der har den største betydning for byggeriets klimapåvirkning og dermed, hvor de største reduktionspotentialer findes henne.

Leonora Eberhart, LCA green lead, COWI

10:50-11:05 Pause

MATERIALEPRÆSENTATION

11:05-11:35 Mens vi venter på 0-emission stål…
Byggeriet er en af de største syndere, når vi kigger på CO2-aftryk. Det kommer bl.a. af, at der ofte benyttes tunge CO2-udledende materialer såsom beton, stål, tegl m.m. Men når vi udfører projekter, hvor disse materialer er nødvendige, er det så muligt at bygge grønt? Hos Give Steel jonglerer man med råvarers genanvendelsesprocenter og så har man lanceret en stålkompositbjælke til etagebyggeri, der er lavet af 98% genanvendt stål. Vi indvies i de primære faktorer for CO2 optimering af stålkonstruktioner og får et indblik i det brede spektre af CO2 tal, der ligger i en stålkonstruktion.

Anette Maria Christensen, Chief Sustainability Officer, Give Steel A/S

11:35-12:05 Byg med træ
Det er klimamæssigt bæredygtigt at bygge i træ, og der er mange måder at bruge træ på. Et træmateriale er Cross Laminated Timber, hvor massivtræ er fingersamlet i tvær- og længdegående retning. Materialet har dermed stor styrke, høj lastkapacitet og dimensional stabilitet. Vi skal høre om CLT Danmarks arbejde med materialet, CO2-beregning, fordelene ved materialet og projekter, hvor materialet kan anvendes.

Per Thomas Dahl, direktør, CLT Danmark

12:05-13:05 Frokost

13:05-13:35 Er biobaserede materialer vejen frem?

Når vi bygger med bæredygtige materialer, kan vi fokusere på at bruge genanvendelige materialer, materialer som er produceret på klimavenlig vis og med lavt CO2-aftryk, eller vi kan anvende biobaserede byggematerialer. Et af disse materialer er stampet lerjord. Lars K. Jørgensen har stor erfaring med stampet lerjord og har arbejdet med det en årrække. Vi skal derfor høre mere om hans erfaringer med det, hvordan det produceres samt fordele og udfordringer ved materialet.

Lars K. Jørgensen, direktør, Energiens Hus

13:35-13:55 Snak i mindre grupper

Hvordan når vi længst i vores arbejde med bæredygtige materialer? Og hvilke materialer skal vi prioritere at bruge i vores projekter? Baseret på dagens materialepræsentation snakker vi om, hvilke materialer vi tænker kan bringe vores bæredygtige projekter længst. Efter gruppeopdelingen vil der være en kort fælles snak.

Faciliteres af Christina Schultz, sekretariatsleder, FBSA

ERFARINGER OG RISIKOHÅNDTERING

13:55-14:25 Færre materialer og større bæredygtighedsprofil
At vælge de rigtige materialer til det bæredygtige projekt kan være udfordrende. Men med et godt koncept, en god planlægning og ikke mindst en indsigtsfuld evaluering kommer man langt. CPH Village udvikler studieboliger og har et ambitiøst mål om at udvikle 10 villages indenfor de næste fem år. Deres innovative valg af bæredygtige materialer og deres fokus på at bygge småt – men godt – gør deres bæredygtighedsprofil stærk, og den styrkes yderligere af deres gode evalueringsarbejde. Vi skal høre om virksomhedens valg af materialer og erfaringer hermed, sporing af CO2-aftryk og det vigtige evalueringsarbejde.

Michael Plesner, CO-CEO, CPH Village

14:25-14:45 Pause

14:45-15:15 Materialeudvikling over tid og alment træbyggeri

Hvordan udvikler materialerne sig over tid? Hvordan arbejder man med træbyggeri i dag ift. for 10 år siden? Og er det muligt at bygge bæredygtigt selvom budgettet er småt? Hos Vandkunsten har de beskæftiget sig med træbyggeri i en længere årrække – både indenfor det private og det almene område. Vi skal her høre erfaringer fra arbejdet med træbyggeri, modulbyggeri i trækonstruktion og almene boliger bl.a. med fokus på projektet ’Boliger på Lisbjerg Bakke’.

Kim Dalgaard, arkitekt og partner, Vandkunsten og Jan Schipull Kauschen, arkitekt og partner, Vandkunsten

15:15-15:45 Hvem har ansvaret for materialevalget?

Hvordan håndterer man risiko ved brug af bæredygtige materialer? Og hvem skal stå til ansvar for de bæredygtige materialevalg og de nye metoder at bygge på? Kan man have et fælles ansvar, når materialet er valgt af én og indkøb samt udførelse sker af en anden? At tage ansvaret for valget af materialer kan være en fordel, hvis materialerne lever op til det forventede. Men med ansvaret følger også en stor risiko – for hvad hvis materialer ikke lever op til det forventede? Og hvad kan der eventuelt ske med materialet på sigt?

Bente Damsgaard Sejersen, projektleder, A. Enggaard

15:45-16:00 Afrunding

Vi samler kort op på dagens seminar med tid til spørgsmål.

Faciliteres af Christina Schultz, sekretariatsleder, FBSA

16:00 Tak for i dag

Ret til ændringer forbeholdes.

Oplysninger


Tid 06. December 2022, kl.09:00-16:00 Sted IDA
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V