Webinar: Kommunerne og offentligt byggeri som grøn vækstmotor under COVID-19


Coronakrisen har ramt den danske økonomi, og der er iværksat indsatser, for at holde beskæftigelse og forbrug i gang. Lempelsen af anlægsloftet har givet kommunerne mulighed for at iværksætte flere byggerier, renoveringer og anlægsarbejder, men hvordan sikrer vi, at disse midler også bidrager til bæredygtighed?

Fremtiden kræver en grøn omstilling og optimerede rammer for velfærd, og her spiller byggeriet en afgørende rolle. Den frivillige bæredygtighedsklasse er netop lanceret, og inden for to år bliver den obligatorisk, så der er behov for at forberede sig allerede nu. På webinaret sætter vi fokus på, hvordan kommunerne investerer i langsigtede og holdbare løsninger til gavn for klima og miljø.

Bliv klogere når Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Dansk Initiativ for Etisk Handel samler kommunale aktører for at dele erfaringer og værktøjer, der understøtter bæredygtighed i offentligt byggeri.

Program

Få inspiration og gode råd når:

- Harpa Birgisdottir, seniorforsker ved BUILD (tidl. Statens Byggeforskningsinstitut), introducerer hvor de store klimapåvirkninger findes i byggeriet og hvor vi evt. kan finde de store besparelser. Hun fortæller også, hvordan kommuner kan bruge LCAbyg til at regne miljøpåvirkninger fra bygninger og dermed opnå en livscyklusvurdering af sit byggeri for både nybyggeri og renoveringer.  Det forventes, at LCAbyg bliver afrapporteringsværktøjet til den kommende frivillige bæredygtighedsklasse, som netop er lanceret.

- Bente Damsgaard Sejersen, Projektchef Bygninger i Aarhus Kommune, fortæller, hvordan Aarhus Kommune har grebet det lempede anlægsloft og giver konkrete eksempler på, hvordan genbrug og upcycling og energikrav indarbejdes i offentligt byggeri.

- Klaus Kellermann, Bygherrerådgiver i Roskilde Kommune, fortæller hvordan Roskilde Kommune arbejder med bæredygtighed og giver konkrete eksempler på, hvordan de via City Loops projektet arbejder med cirkulær økonomi med særlig fokus på genanvendelse af jord og byggematerialer, bl.a. i form af en materialebank.

TIlmeld dig eller læs mere her

Oplysninger


Tid 12. June 2020, kl.10:00-12:00 Sted Online
Teams