Webinar: Diversitet i byggebranchen – vi tager temperaturen på verdensmål 5 i byggeriet


Byggebranchen er fortsat et af de mest mandsdominerede fag med kun 9% kvinder ansat, og branchen er præget af en hård tone, der udfordrer muligheden for at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, særligt ude på byggepladserne.

Det er en reel udfordring, da branchen mangler arbejdskraft, og den hårde tone på byggepladserne holder ikke kun potentielle kvindelige medarbejdere væk, den også skræmmer mange unge mænd fra at vælge branchen til. Hvordan skaber vi en kulturændring i branchen, som giver bedre arbejdsvilkår for både kvinder og mænd i byggefagene, og som samtidig kan styrke diversiteten og innovationen, så vi kan levere den innovation og nytænkning, der så kraftigt er brug for, bl.a. for at kunne sikre en grøn omstilling i byggeriet.
 
På webinaret sætter vi sammen med Daregender og PotentialCo fokus på byggeriets muligheder og udfordringer inden for verdensmål 5: ligestilling mellem kønnene. 

Du kan også møde ”Murer Mette”, som egenhændigt har taget kampen op for at skabe anstændige badeforhold for kvinder i skurvognene – et vigtigt skridt mod ligestilling på byggepladsen. Hør om hendes kamp for at give kvinder bedre arbejdsvilkår i byggeriet og vær med til at drøfte, hvordan vi i endnu højere grad kan sikre, at både kvinder og unge mænd finder det attraktivt at blive en del af byggebranchen og bidrage til en sektor, som i den grad sætter fysiske og blivende aftryk på udviklingen af Danmark og den grønne dagsorden.

Webinaret foregår online mandag d. 11. maj kl. 15.00-16.00. 

Program:
15.00 Velkomst 
Christina Schultz, FBSA

15.05 Oplæg - Mindre machokultur og større trivsel og diversitet i byggeriet
Lisbeth Odgaard Madsen, PotentialCo og Henriette Højbjerg, Daregender 

15.25 Oplæg – Ligestilling i Skurvogne
Mette Schak Dahlmann - også kendt som "Murer Mette"

15.40 Dialog: hvad skal der til for at styrke diversiteten i byggebranchen?

16.00 Tak for i dag

Læs mere om verdensmål 5: ligestilling mellem kønnene

Webinaret er gratis at deltage i. Vi sender link til webinaret forud for mødet.

Oplysninger


Tid 11. May 2020, kl.15:00-16:00 Sted Online
Teams
Tilmeldingsfrist 11. May 2020 Tilmeldingsfristen er overskredet