VERDENSMÅL OG BÆREDYGTIGT BYGGERI - KAN REDSKABER OG DIGITALISERING VISE VEJEN?


Bæredygtighed og implementering af FN’s verdensmål er temaer, som i høj grad er sat på dagsordenen - både i Danmark og i resten af verden. Hvis den nye regerings ambitiøse klimamål skal opfyldes, er der behov for en samlet indsats, og her spiller byggeriet ikke mindst en afgørende rolle. Men hvilke redskaber findes der, som kan hjælpe organisationer og virksomheder med at prioritere, styre og dokumentere processerne, så vi flytter os i en mere bæredygtig retning?

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar inviterer til temamøde, hvor du kan få bud på nogle af de redskaber, som kan hjælpe din virksomhed eller organisation på vej.

14.00   Velkomst og introduktion til verdensmålene
           
ved Christina Schultz, FBSA 

14.15   Hvilke redskaber kan du gøre brug af?
Hør om eksempler på redskaber, som kan hjælpe dig til at afdække, prioritere og styre dine bæredygtighedsprocesser i byggeriet

 • Jesper Ring fra Frame fortæller om, hvordan arbejdet med bæredygtighed kan gøres enkelt, effektivt og konkret

 • Harpa Birgisdottir fra Statens Byggeforskningsinstitut fortæller om Livscyklusanalyse (LCA) - en metode som kan bruges til at vurdere potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug for produkter og ydelser i byggeriet

15.00   Pause

15.15   Cases: Hør om praksiserfaringer med brug af redskaberne

 • Sådan bruger COWI Frame til dokumentation af bæredygtighed
  ved Maja Grud Minzari, COWI

 • Kuben Managements erfaringer med at anvende Livscyklusanalyse (LCA) ved Ronnie Haagensen, Kuben Management

 • Hvordan bruger Roskilde Kommune  DGNB i relation til verdensmålene?
  ved Klaus Kellermann, Roskilde Kommune

 • Hvordan kan du måle og rapporterer på verdensmålene?
  Kirsten Mariager fortæller om Danish Energy Managements tilgang, som netop har givet dem en pris for deres COP (Communication on Progress) rapport til Global Compact

16.30   Afrunding og netværk v. Christina Schultz, FBSA

Arrangementet er gratis at deltage i, men vi forbeholder os ret til at kræve et "no show" gebyr på 500 kr. ved udeblivelse uden afmelding senest dagen før kl. 12.00.

Oplysninger


Tid 13. November 2019, kl.14:00-17:00 Sted Bygningskulturens Hus
Borgergade 111
1300 København K
Tilmeldingsfrist 11. November 2019 Tilmeldingsfristen er overskredet