Verdensmål i byggeriet: Fra vision til praksis


Verdensmålene har skabt en fælles ramme og et fælles sprog for de bæredygtige udfordringer, som vi alle i fællesskab skal arbejde på at løse inden 2030. Men hvordan går vi fra snak til handling i bygge-og anlægsbranchen, hvor mange aktører skal samarbejde om at finde løsninger?  

rmgf

Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med FNs verdensmål, når Netværk for FNs 17 Verdensmål i byggeriet sammen med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) sætter deres nye Roadmap for Verdensmål i spil i byggeriets værdikæde. Hør også tre spændende cases fra et bygherre-, rådgiver- og entreprenørperspektiv, som giver indblik i de konkrete handlinger, verdensmålene kan føre med sig. Vær med, bliv inspireret, og få viden om dialogværktøjet, der vil gøre det nemmere at arbejde med social og grøn bæredygtighed i din virksomhed og i samarbejdet med branchens aktører, og deltag i debatten om, hvordan vi i fællesskab kan hæve standarderne for bæredygtigt byggeri.

Tilmeld dig her 

Program

14:00-14:10 Velkomst og introduktion til implementering af Verdensmålene

Vi kender dem efterhånden alle sammen godt: de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Men hvordan flytter vi os fra at tale om dem, til at handle på baggrund af dem og implementere dem i vores dagligdag og i konkrete byggeprocesser? Dette bliver der sat skarpt på med afsæt i FBSAs Charter for Samfundsansvar.

Ved Christina Schultz, sekretariatschef, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Ingeborg Hau, partner i Andel

14:10-14:25 Roadmap for Verdensmål – Hvad kan den bruges til?

Roadmap for Verdensmål er et dialogværktøj, der vil hjælpe branchen på tværs af værdikæden med et styrket samarbejde omkring bæredygtighed i hvert led i byggeprocessen. Hør mere om tankerne bag Roadmappen, samt hvordan I kan bruge den i jeres virksomhed.

Ved Christina Schultz, sekretariatschef, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

14:25-14:50 Bygherrens fokus på verdensmål: Hvordan sætter Metroselskabet verdensmålene i spil i deres værdikæde?

Ved Anette Vestergaard Grønbæk, teamleder, Metroselskabet

14:50-15:15 Arkitektens bud: Hvordan implementerer CCO Verdensmålene i deres virksomhed og projekter?

Ved Nadia Sander Strange, bæredygtighedschef, Christensen og Co. Architects  

15:15-15:40 Entreprenørens tilgang til verdensmålene: Hvordan bidrager Arkil særligt til verdensmålene?

Ved Claus Elleman, Divisionsdirektør, Arkil

15:40-16:00 Debat med deltagerne og opsamling

Hvordan ser I, at I kan bruge Roadmap for verdensmål i jeres virksomheder, og hvad tager I med jer af inspiration fra de tre oplægsholdere? Hvordan kan vi i branchen blive bedre til at samarbejde om implementering af verdensmålene?

Ved Christina Schultz, sekretariatschef, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Ingeborg Hau, partner i Andel

Arrangementet holdes af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) og We Build Denmarks Netværk for FNs 17 Verdensmål i byggeriet. Netværket drives af Det Kongelige AkademiCenter for Industriel Arkitektur (CINARK), og har til formål at samle byggebranchens aktører på tværs af fagskel om ny viden, erfaringer fra praksis og inspiration til, hvordan verdensmålene kan bruges aktivt i udviklingen af bæredygtigt byggeri.

Læs mere om Netværk for FNs verdensmål i Byggeriet

Oplysninger


Tid 09. February 2022, kl.14:00-16:00 Sted BLOX
Bryghuspladsen
1473 København K