Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

09:30-10:15 Velkomst og introduktion til dagen
Du får en introduktion til de to foreningers arbejde med FN’s 17 Verdensmål, herunder FBSA's anbefalinger og paradigmer, og Bygherreforeningens hjemmeside med cases og værktøjer.

Christina Schultz, sekretariatsleder i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

10:15-11:00 Kort gennemgang af FN’s 17 Verdensmål
Vi gennemgår kort de 17 Verdensmål med dansk fokus med henblik på at få et fælles afsæt for dagens arbejde.

Lotte Hansen, partner i Hansen & Ersbøll Agenda og medstifter af foreningen iLoveGlobalGoals

11:00-11:20 Pause

11:20-12:30 Verdensmålene som et nyt fælles paradigme og et nyt sted at starte

  • Hvilken værdi får bygherrer ud af at fokusere på de 17 verdensmål?
  • Hvordan definerer vi denne værdi?
  • Introduktion til nulpunktsanalysen – En øvelse i at afdække potentiale og værdiskabelse.

Lotte Hansen, partner i Hansen & Ersbøll Agenda og medstifter af foreningen iLoveGlobalGoals

12:30-13:30 Frokost

13:30-14:30 Hvordan kan vi få Verdensmål ind i byggeriet?

  • Hvordan tænkes bæredygtighed ind i byggeriet, uden at det nødvendigvis medfører mere ansvar og øget økonomi for bygherren?
  • Bæredygtighedsindsatsen skal rette sig mod hele byggeriets værdikæde
  • Få indblik i det juridiske grundlag for at stille krav til bæredygtighed i udbud

Betina Kristiansson, partner og advokat, Molt Wengel 

14:30-16:00 Få en enkel proces for jeres lokale arbejde med Verdensmålene

  • Nulpunktsvurderingerne
  • Introduktion til og arbejde med værktøjer og implementering: Hvordan engageres medarbejdere, kunder, stakeholders og omverden?
  • Elevatortalen: Formål og struktur/opbygning/skelet

Lotte Hansen, partner i Hansen & Ersbøll Agenda og medstifter af foreningen iLoveGlobalGoals

Der indlægges pause med kaffe og kage undervejs i workshoppen

16:00-16:30 Afrunding og evaluering

Christina Schultz, sekretariatsleder i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

  

16:30 Tak for i dag

Ret til ændringer forbeholdes.

Tilmeld dig her