Verdensmål for begyndere


Alle brancher arbejder i øjeblikket på at leve op til de 17 verdensmål, og også bygge- og anlægssektoren er i stigende grad bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan du arbejde konkret med verdensmålene i din organisation og omsætte målene til praksis? Det får du viden og erfaringer om på denne kursusdag, hvor en af de absolutte pionerer giver dig et godt sted at starte med præsentation af processer og værktøjer.

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

09:30-10:15 Velkomst og introduktion til dagen
Du får en introduktion til de to foreningers arbejde med FN’s 17 Verdensmål, herunder anbefalinger og paradigmer, samt Bygherreforeningens hjemmeside med cases, værktøjer, o.l.

Christina Schultz, sekretariatsleder i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Anne Kristine Busch, chefkonsulent, Bygherreforeningens Bæredygtighedsudvalg

10:15-11:00 Kort gennemgang af FN’s 17 Verdensmål

Vi gennemgår kort de 17 Verdensmål med henblik på at få et fælles afsæt for dagens arbejde

  • De 17 verdensmål – gennemgang med dansk fokus

Lotte Hansen, partner i Hansen & Ersbøll Agenda og medstifter af foreningen iLoveGlobalGoals

11:00-11:20 Pause

11:20-12:30 Verdensmålene som et nyt fælles paradigme og et nyt sted at starte!

  • Hvilken værdi får bygherrer ud af at fokusere på de 17 verdensmål?
  • Hvordan definerer vi denne værdi?
  • Introduktion til nulpunktsanalysen – En øvelse i at afdække potentiale og værdiskabelse

Lotte Hansen, partner i Hansen & Ersbøll Agenda og medstifter af foreningen iLoveGlobalGoals

12:30-13:30 Frokost

13:30-14:30 Hvordan kan vi få Verdensmål ind i byggeriet?

  • Hvordan tænkes bæredygtighed ind i byggeriet uden at det nødvendigvis medfører mere ansvar og øget økonomi for bygherren?
  • Bæredygtighedsindsatsen skal rette sig mod hele byggeriets værdikæde
  • Få indblik i det juridiske grundlag for at stille krav til bæredygtighed i udbud

Tina Braad, advokat og partner, Bech-Bruun

14:30-16:00 Få en enkel proces for jeres lokale arbejde med verdensmålene

  • Nulpunktsvurderingerne
  • Introduktion til + arbejde med værktøjer og implementering: hvordan engageres medarbejdere, kunder, stakeholders og omverden?
  • Elevatortalen – formål og struktur/opbygning/skelet

Lotte Hansen, partner i Hansen & Ersbøll Agenda og medstifter af foreningen iLoveGlobalGoals

Der indlægges pause med kaffe og kage undervejs i workshoppen

 16:00-16:30 Afrunding og evaluering

Anne Kristine Busch, Bygherreforeningen, chefkonsulent, Bygherreforeningens Bæredygtighedsudvalg
Christina Schultz, sekretariatsleder i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

16:30 Tak for i dag

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Tilmelding sker gennem Bygherreforeningen på dette link

Oplysninger


Tid 28. January 2020, kl.09:00-16:30 Sted Ukendt