Temamøde: Sådan kontrollerer du arbejdsforholdene hos dine leverandører


Vejledninger og redskaber til at undgå social dumping.

En lang række bygherrer og entreprenører bruger i dag arbejdsklausuler i deres kontrakter. Men de færreste har en systematisk metode til at kontrollere, at klausulerne faktisk overholdes. Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har derfor udviklet et redskab i samarbejde med en række bygherrer og entreprenører. Redskabet kan hjælpe både bygherrer, bygherrerådgivere og entreprenører med at kontrollere, at arbejdsforholdene på danske byggepladser lever op til gældende overenskomster.

Deltagere på temamødet får konkret og praktisk viden om, hvordan bygherrer og entreprenører arbejder med det nye redskab og med kontrol.

PROGRAM

  • Velkomst v. Tine Lange, rådgiver i FBSA
  • Præsentation af dokumentations og kontrolredskabet v. Peder Mandrup Knudsen, Metroselskabet
  • Bygherrens kontrol af arbejdsforhold på byggepladserne: Hvordan kontrollerer man, hvor ofte, af hvem og hvad koster det?

v. Dorthe Frost Høegsberg, specialkonsulent, Odense Kommune
v. David Salomonsen, CSR-chef, Københavns Kommune

  • Pause
  • Hvordan kan det nye redskab implementeres i entreprenørvirksomheder?

v. Martin Skou Heidemann, direktør i Skou Gruppen
v. Teresa Tørsløv, afdelingschef i MT Højgaard
v. Jens Jacob Palludan, Produktionschef i Øens Murerfirma

  • Afrunding og netværk

Se foreningens vejledninger og redskaber til at undgå social dumping her

Oplysninger


Tid 22. January 2018, kl.14:00-17:00 Sted Bygningskulturens Hus
Borgergade 111
1300 København K
Tilmeldingsfrist 16. January 2018 Tilmeldingsfristen er overskredet