Temamøde: Er social dumping stadig en udfordring på danske byggepladser?


Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) og Bureau Veritas inviterer til et spændende fagligt seminar, hvor vi sætter fokus social ansvarlighed i byggeriet

Gennem de senere år har der løbende været fokus på sager om social dumping på danske byggepladser. Det har ført til udviklingen af både interne og eksterne kontrolmetoder, som særligt bruges til at tjekke løn- og ansættelsesforhold i byggeriet i dag. FBSA har også udviklet to redskaber: 

  • Paradigmer for samfundsansvar - giver bygherrer mulighed for at indarbejde samfundsansvar som et vigtigt parameter i udbudsmateriale og kontrakte
  • Kontrolredskab - kan hjælpe med at kontrollere, at de krav der stilles i kontrakterne også efterleves på byggepladserne

På temamødet forsøger vi at afdække, i hvor høj grad social dumping stadig er en udfordring i Danmark, og vi sætter fokus på de erfaringer, som udvalgte virksomheder har høstet ved at anvende forskellige interne og eksterne modeller til kontrol. Vi slutter mødet af med i fællesskab at diskutere, hvorvidt de eksisterende værktøjer og metoder er dækkende i forhold til udfordringerne i byggebranchen.


14.00-14.15: Velkomst og baggrund - introduktion til FBSA's værktøjer
Ved Christina Schultz, FBSA og Katalin Christensen, Bureau Veritas

14.15-14.35: Er social dumping på byggepladserne stadig en aktuel udfordring? 
Har man fået styr på den billige østeuropæiske arbejdskraft? Har byggebranchen fået andre udfordringer eller nye problemer? 
Bliv klogere på og lær de nye udfordringer at kende, når den anerkendte forsker, Søren Kaj Andersen fra FAOS, Københavns Universitet, kaster lys over dette emne.

14.35-14.55: Hvad skal man være opmærksom på, hvis man etablerer en intern kontrolenhed af løn- og ansættelsesforhold på egne byggerier? Hvad er erfaringerne i Københavns Kommune, og hvilke indsatsområde skal prioriteres højt?
Ved David Salomonsen, CSR chef fra Københavns Kommune.

14.55-15.05: Pause

15.05-15.25: Hvilke krav stiller HOFOR til sine leverandører inden for social ansvarlighed? Hvad er vigtigst i forhold til HOFOR’s kontrolmodel? Hvordan sikrer HOFOR et overblik over deres leverandørkæde, og hvad er HOFOR’s erfaringer med et adgangskortsystem? 
Ved Janus Michaelsen, HR Teamleder fra HOFOR.

15:25-16.00: Drøftelse ved bordene og fælles debat

16:00-16.30: Tak for i dag og netværk med gløgg

Oplysninger


Tid 12. December 2018, kl.14:00-16:30 Sted Bygningskulturens Hus
Borgergade 111
1300 København K
Tilmeldingsfrist 10. December 2018 Tilmeldingsfristen er overskredet