Temamøde: Det nye EU udstationeringsdirektivs betydning for fair lønforhold


Naviger i det nye udstationeringsdirektiv

EU har vedtaget nye regler om udstationering. Ændringerne har stor betydning for alle, som har berøring med udenlandsk arbejdskraft og har direkte indvirkning på kontrollen af arbejdsklausuler,

På dette temamøde sætter vi fokus på de nye EU-reglers betydning for den danske byggebranche. Du får overblik over reglerne og konkrete svar på, hvad de nye regler betyder og hvordan de påvirker branchen – bygherrer, hoved- og underentreprenører.

Hør bl.a. om:

  • Den juridiske konsekvens af EU's nye udstationeringsdirektiv
  • Stikprøver og kontrol af arbejdsklausuler
  • Bygherrens perspektiv på direktivet
  • Den kontrolrelaterede konsekvens

Program

14.00 Velkomst og baggrund. Ved Hanne Ullum, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

14.10 Den juridiske konsekvens af EU's nye udstationeringsdirektiv. Præsentation af de kommende regler og deres betydning. Partner Andreas Christensen, Horten Advokatpartnerselskab.

14.40 Bygherrens perspektiv på direktivet. Hvad betyder EU direktivet eller de danske arbejdsklausuler for de danske bygherrer i praksis? Hvordan bliver disse kontrolleret? Hvordan kan man være forberedt og proaktiv?  CSR-chef David Salomonsen, Københavns Kommune.

15.00 Stikprøver på byggepladsen. Socialt ansvar i en kompleks virkelighed Lars Jess Hansen fra Enemærke & Petersen fortæller om hvorfor og hvordan virksomheden bruger stikprøvekontrol af løn- og ansættelsesvilkår hos aktørerne på deres byggeprojekter.  

15.20 Pause

15.40 Den kontrolrelaterede konsekvens. Hvordan kan en effektiv stikprøvekontrol implementeres, så den minimerer bygherrernes risiko – og de kontrolleres indsats? Projektleder Katalin Christensen, Bureau Veritas.

16.00 Drøftelse ved bordene. Hvor ligger udfordringerne og hvordan løser vi dem bedst i fællesskab.

16.30 Afslutning og netværk

Temamødet markerer samtidig startskuddet på et nyt netværk om kontraktforhold og samarbejde, hvor foreningens medlemmer kan mødes og drøfte udfordringer og løsninger på tværs af branchens aktører.

Vi forbeholder os ret til at opkræve et no-show fee på 500kr., hvis du udebliver uden at melde afbud.

Oplysninger


Tid 04. June 2018, kl.14:00-17:00 Sted Bygningskulturens Hus
Borgergade 111
1300 København K
Tilmeldingsfrist 29. May 2018 Tilmeldingsfristen er overskredet