Det bæredygtige udbud bliver på dette seminar belyst fra flere forskellige dele af byggeriets værdikæde, og du får oplæg fra bygherrer, rådgiver, entreprenør og advokat. Du får en større forståelse for, hvordan du kan stille og imødekomme bæredygtighedskrav i udbuddet, og dermed medvirke til at sikre både et bæredygtigt udbud og færdigt byggeri. Dette understøttes af konkrete eksempler, hvor du hører fra forskellige bygherrer om, hvordan de arbejder med det bæredygtige udbud både ved nybyggeri og renovationer.

Arrangementet udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.

Tilmeld dig her

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad

09:30-09:40 Introduktion og velkomst

Christina Schultz, sekretariatsleder, FBSA & Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen

09:40-10:20 Circle House – bæredygtigt nybyggeri
Beskrivelse af oplægget kommer snarest

Jesper Kort Andersen, Projektchef, Lejerbo

10:20-11:00 Den dialogbaserede udbudstilgang
Beskrivelse af oplægget kommer snarest

Cecilie Schwartz Førby, udbudschef, Odense Kommune

11:00-11:40 Bæredygtige renoveringer og genanvendte materialer
Boligkontoret Århus er en almen boligorganisation, der har en række nye boligafdelinger under udvikling og opførelse. Alle med høje bæredygtighedsambitioner, som udgangspunkt med DGNB-certificering, krav om genbrug og upcycling mv. Det kræver, at boligorganisationen går nye veje for at indarbejde ambitionerne i organisationens EU-udbud.

Morten Homann, direktør, Boligkontoret Aarhus

11:40-12:00 Opsamling på formiddagen og debat

Faciliteres af Christina Schultz, sekretariatsleder, FBSA

12:00-13:00 Frokost

13:00-13:40 Rådgiverens rolle i at skabe et bæredygtigt udbud
Hvis bygherrens intentioner om at skabe et bæredygtigt byggeri skal lykkes, kræver det, at bæredygtighed indtænkes helt fra processens start. Rådgiveren skal sikre, at alle nødvendige kompetencer kommer i spil, og derfor har rådgiveren en stor rolle i at etablere et bæredygtigt udbud og dermed byggeri. Rådgiveren skal hjælpe bygherren med at inddrage relevante parter på rette tidspunkt og stille konkrete krav til den videre proces.

Jesper Ring, adm. direktør, Frame

13:40-14:20 Samarbejdet med entreprenøren – hvordan imødekommes bygherrens behov?
I et bæredygtigt udbud er der store krav til entreprenøren. Hvad gør entreprenøren for at imødekomme disse krav? Hvordan bør bygherren agere, for at være så bæredygtig som muligt? Hvordan inddrages entreprenøren bedst? Du hører om NCCs erfaringer med bæredygtige udbud set fra entreprenørens synsvinkel.

Marlene Haugaard, direktør for Business support & Engineering, NCC

14:20-14:40 Kaffe & kage

14:40-15:20 Bæredygtigt byggeri i et juridisk perspektiv
Bæredygtighed og i særdeleshed den grønne omstilling er i dag mere relevant end nogensinde, men hvad der forstås ved bæredygtighed i byggeriet, og hvordan implementeres det i projektet og udbudsprocessen. Du får en introduktion til, hvordan vi kan definere og forstå bæredygtighed, herunder hvordan det kan inddrages i en udbudsproces.

Magnus Bjerre Clausen, advokat & senior manager, Kammeradvokaten

15:20 Diskussion: Hvordan kan man konkret gribe det bæredygtige udbud an?

15:50 Opsamling

16:00 Tak for i dag

Praktisk

Arrangementet er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.