Online workshop: Hvordan kvalificerer vi samarbejdet om uddannelsesklausuler mellem bygherre og rådgivere?


Alt for ofte får arbejdet med planlægning og dimensionering af uddannelsesklausuler i byggeriet ikke den prioritet, der er nødvendig, for at kravene i sidste ende kan udmønte sig i konkrete praktikpladser. Og det er problematisk, for i fremtiden vil vi mangle faglært arbejdskraft i byggeriet.

Bygherreforeningens indsats Byg med unge-alliancen og Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar inviterer til workshop tirsdag d. 19. maj. Til workshoppen stiller vi spørgsmålet ”hvad der skal til, set fra rådgivers synspunkt, for at understøtte samarbejdet med bygherre om uddannelsesklausuler?”

I dialog med ligesindede, kan du få indblik i andres erfaringer og udfordringer, og bidrage med egne inputs. Desuden kan du være med til at præge Bygherreforeningens videre arbejde med kvalificering af branchens arbejde med uddannelsesklausuler.

Program

10:00-10:10 Velkomst og præsentation af dagens program.

Mette Kristensen, Byg med unge alliancen og Christina Schultz, FBSA

 10:10-10:40 Bygherres erfaringer og perspektiver på samarbejdet med rådgivere og entreprenører om uddannelsesklausuler/krav om lærlinge

David Salomonsen, CSR-chef i Københavns Kommune og projektleder fra byggeafdelingen. 

 10:40-11:10 Entreprenørs erfaringer fra og perspektiver på samarbejdet med rådgivere/byggeledelse om uddannelsesklausuler/krav om lærlinge

 Martin Skou Heidemann, direktør Skou Gruppen A/S.

11:10-11:55 Online workshop og vidensdeling

Mette Skouenborg, projektleder, Værdibyg

11:55-12:00 Afrunding og det videre arbejde 

12:00 Tak for i dag

Tilmelding sker via dette link

Oplysninger


Tid 19. May 2020, kl.08:45-12:45 Sted Ukendt