Online seminar: Stil krav til samfundsansvar i kontrakter og udbudsmateriale


Vil du blive skarpere på, hvordan du stiller krav om samfundsansvar i dine kontrakter - med særlig fokus på arbejdsklausuler, samt hvordan du sikrer en effektiv kontrol af dine leverandører?

Seminaret bygger på praksis og giver dig solidt indblik i de kontraktuelle og proceduremæssige krav, samt i dine muligheder for at forebygge og håndtere eventuelle overtrædelser gennem formulering af udbudsbetingelserne, arbejdsklausuler og efterfølgende kontrol.

Oplægsholdere:

Andreas Christensen fra Horten Advokatpartnerselskab er en af ophavsmændene bag FBSA’s paradigmer for samfundsansvar. Han vil introducere paradigmerne og dykke ned i, hvordan du udformer og anvender arbejdsklausuler til at sikre løn, sikkerhed og arbejdsmiljø i byggeprojekter. Andreas Christensen er specialiseret i konkurrenceret, EU-ret samt udbudsret og statsstøtte. Han har været involveret i konkurrencesager både som anklager og forsvarer, og er en af de advokater, der har ført flest sager for Klagenævnet for Udbud.

Nicolai Nordquist fra Kontrolenheden i Odense Kommune vil fortælle om deres erfaringer med at anvende og håndhæve arbejdsklausuler på byggeprojekter. Odense Kommune finder det væsentligt at ”budskabet” i arbejdsklausulen kommer helt ud til håndværkerne på pladsen. Som konsulent i kontrolenheden mod Social dumping besøger Nicolai byggepladser og sikrer dermed en høj grad af synlighed på de forskellige projekter og sikrer, at arbejdsklausulerne også fungerer i praksis. Nicolai er oprindeligt uddannet fra SDU i Odense og været 16 år i byggebranchen både som medejer, leder og medarbejdende formand på projekter i både ind og udland.  

Program for online seminaret den 6. maj:

10.00  Velkomst og intro Teams-værktøjet ved Christina Schultz, FBSA

10.10  Introduktion til Paradigmer for samfundsansvar og brugen af arbejdsklausuler ved Andreas Christensen, Horten

10.40  Odense Kommunes erfaringer med brug af arbejdsklausuler og kontrol af disse ude på byggepladserne ved Nikolaj Nordquist, Odense Kommune

11.10  Introduktion til FBSA kontrolredskab ved Christina Schultz, FBSA

11.15  Spørgsmål og dialog med mødedeltagerne

11.30  Tak for i dag


Seminaret foregår via Teams og koster 500 kr. for medlemmer og 1.000 kr. for ikke medlemmer. Link til webinaret udsendes d. 5. maj.

Oplysninger


Tid 06. May 2020, kl.10:00-11:30 Sted Online
Teams
Tilmeldingsfrist 05. May 2020 Tilmeldingsfristen er overskredet