Menneskerettigheder og due diligence i byggeriets værdikæder


Den danske ejendoms, bygge- og anlægsbranche bruger enorme mængder ressourcer, når vi bygger til det danske samfund. Disse ressourcer kommer i mange tilfælde fra lande i det globale syd, hvor der ofte ses brud på basale menneskerettigheder, enten direkte i forbindelse med udvinding eller indirekte i forbindelse med partnerskaber og datterselskaber som led i komplekse værdikæder.

Blandt andet er der set eksempler på børnearbejde, sundhedsskadelige arbejdsforhold og gældsslaveri i granitindustrien i Indien, bombardementer af oprindelige folks hellige naturreservater i Australien, og en kollapset dæmning i en brasiliansk sølvmine med høje dødstal og naturforurening til følge. Og der er mange flere eksempler på denne praksis i byggeriets leverandørkæder.

Men hvad kan vi som danske indkøbere gøre for at stille menneskeretlige krav til produktionen af de materialer, vi bruger i vores byggerier? Og hvordan sikrer vi gennemsigtighed på menneskerettighedsområdet gennem hele værdikæden, helt ned til udvinding af de råmaterialer, vi benytter til vores projekter?

Vær med, når Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) og Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) inviterer til dialogmøde om håndtering af menneskerettigheder ved indkøb af byggematerialer. Mødet henvender sig til aktører inden for byggebranchen, fagbevægelsen, civilsamfundsorganisationer og kommuner, som er medlemmer af enten DIEH eller FBSA. 

Mødet afholdes i overensstemmelse med Chatham House Rules.

Tilmeld dig arrangementet her.

Program

9.00 Velkomst og introduktion til dialogmøde
v. Christina Schultz, sekretariatschef for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Nanna Callisen Bang, direktør i Dansk Initiativ for Etisk Handel
  

9.15 Menneskerettigheder, due diligence og leverandørdialog - hvordan tager vi fat?
v. Sarah Dieckmann, projektleder i Dansk Initiativ for Etisk Handel
  

9.40 Bygherren og den sorte boks - Hvilke problemstillinger står vi med, når vi køber materialer?
v. Cecilie Schwartz Førby, udbudschef, Odense Kommune
  

10.00 Dialog bordet rundt – erfaringer og perspektiver fra hele værdikæden
- Hvor langt er jeres organisation/virksomhed i arbejdet med håndtering af  menneskerettigheder i værdikæder? Hvilke problemstillinger er særligt svære at håndtere?
  

11.00 Evaluering - hvordan kommer vi videre?
   

11.30 Tak for idag                             

Bemærk at mødet kun er for medlemmer af Dansk Initiativ for Etisk Handel og Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. 

Bemærk også, at deltagerantal er begrænset til max 25 deltagere efter først-til-mølle-princippet (dog max én deltager pr. organisation, hvis vi får flere end 25 tilmeldte)

Oplysninger


Tid 02. November 2021, kl.09:00-11:30 Sted Dansk Initiativ for Etisk Handel
Overgaden Oven Vandet 10, st.
1415 København K