MAGT MED ANSVAR - HVORDAN KAN VI ØGE KØNSDIVERSITETEN I BYGGEBRANCHEN?


”I Danmark har vi da ligestilling!”. ”Vi vælger altid efter den der har de bedste kvalifikationer”. ”Vi får simpelthen ikke nogen kvindelige ansøgere.” ”Vi tog jo bare den bedste”. Har du hørt det før?

Kom og vær med når vi reflekterer over og diskuterer, hvordan vi får øget kønsdiversiteten både kulturelt og strukturelt i byggebranchen. Arrangementet er åbent for alle - både mænd og kvinder!

8marts v1

Hvordan kan vi hver især og sammen øge kønsdiversiteten både kulturelt og strukturelt? På tværs af værdikæden, på uddannelsesinstitutionerne, i byggebranchen, på tegnestuerne, i virksomhederne, hos rådgiverne, fra bygherre og hos de udførende?

Dét er det overordnede spørgsmål, når en lang række organisationer og markante stemmer i byggebranchen markerer Kvindernes Internationale Kampdag tirsdag den 8. marts 2022 på Det Kongelige Akademi.

Programmet byder bl.a. på fem stærke fortællinger af kvinder fra forskellige dele af byggebranchen, der deler historier fra deres arbejdsliv, deres håb og drømme for branchens udvikling. Herudover skal vi tale om ”det vi ikke taler om” – om magt og kønsstrukturer, manglende diversitet i ledelsen og ejerkredsen hos virksomhederne og uddannelsesinstitutionernes ansvar for at skabe en kultur, hvor alle føler sig inkluderede. Og så skal vi diskutere byggepladskultur og arbejdsmiljø med bygherrer og entreprenører, og hvordan vi skaber et mere inkluderende arbejdsmiljø, der appellerer til alle.

Og sidst men ikke mindst – vi runder dagen af sammen med et ‘power panel’ bestående af indflydelsesrige kvinder – og mænd – der diskutere, hvordan vi sammen og hver især kan skabe forandring og mere ligestilling i byggebranchen.

Det er gratis at deltage i arrangementet. 

Deltagerliste

Program

13.00        Velkomst og formål ved arrangørerne og moderator Anne Katrine Harders, civilingeniør og ph.d. i bæredygtig byudvikling samt programleder, DAC

13.30        Stemmer fra Byggebranchen: Fem stærke fortællinger fra kvinders liv i branchen

Fem kvinder fra forskellige dele af branchen indtager scenen med stærke personlige fortællinger fra deres arbejdsliv og deler deres håb og drømme for branchens udvikling. Kvinderne repræsenterer forskellige dele af branchen: håndværker, arkitekt, konstruktør, ingeniør og bygherre.

Glæd dig til at blive inspireret og motiveret til at sætte diversitet i byggebranchen endnu højere på dagsordenen!

Forestillingen er udviklet af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og afvikles af Hakon Elliot Mogensen fra ”Forvandlende Fortællinger”.

14.30        Pause

14.45        Breakouts - vælg ét af følgende debatspor:

Break out 1: Det vi IKKE taler om. Om magt og kønsstrukturer

Rådgivere og arkitektskolerne

 • Status på undersøgelser og resultater
 • Paneldebat om fordeling af magt og indflydelse, og hvad en skæv kønsfordeling betyder for kulturen og karrieremuligheder.
 • DeltagereJakob Knudsen (dekan Arkitektskolen, Det Kongelige Akademi), Kristine Leth Juul (prorektor, Arkitektskolen Aarhus), Torkild Kleppe (arkitektstuderende, Det Kongelige Akademi), Studerende (Arkitektskolen Aarhus), Christine Bjerke (arkitekt MAA, underviser på Det Kongelige Akademi, initiativtager til Sexisme i arkitektbranchen og medlem af Arkitektforeningens Diversity & Equality Platform), Camilla Pugholm Lindgreen(rådgiver i NIRAS og medlem af Young Professionals styregruppe samt FRI’s forum for diversitet og ligestilling) og Tine Holmboe (CEO hos Dissing+Weitling). 

Break out 2: De 10 (Ud)Bud: Om lærlinge, diversitet, byggepladskultur og arbejdsmiljø

Bygherrer & Entreprenører - Faciliteret af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Bygherreforeningen

 • Diversitet på tværs: Highlights fra rapporten “Vejen til øget kønsdiversitet i byggebranchen” og status på, hvor branchen står nu, ved Christina Schultz, Sekretariatschef, Foreningen af Byggeriets Samfundsansvar
 • Krav i udbud som middel til at tiltrække flere kvindelige lærlinge og skabe en mere inkluderende kultur, ved Jonas Rønsholt Rasmussen, CSR-konsulent i Københavns Kommune
 • Et nyt ledelsesfokus på diversitet ved Martin Skou Heidemann, adm. direktør i Skou Gruppen.
 • Hvordan kommer vi videre og sætter konkrete mål? Diskussion med deltagerne.

15.45        Pause

16.15        Power Panel med feedback fra breakouts og diskussion

Du kan bl.a. møde:

 • Sophie Hæstorp Andersen, Overborgmester København (A)
 • Torben Möger, CEO Pension Danmark
 • Lene Dammand Lund, rektor Det Kongelige Akademi
 • Michael S. Larsen, adm. direktør.  CG Jensen

Afrunding: Anbefalinger frem mod 8. marts 2023 og UIA2023 for verdensmål 5. modtages af Natalie Mossin, President of Congress for the World Congress in Copenhagen 2023

17:00        Vin og netværk

Organisationer bag arrangementet: Arkitektforeningen, Byens Netværk, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Forbundet Arkitekter og Designere – FAOD og Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar - FBSA

Arrangementet er startet op på initiativ af bl.a. Lone Feifer (Director for Sustainable Buildings, Velux Group) og Camilla van Deurs (Stadsarkitekt i Københavns Kommune), der begge er medlem af FBSA’s Ambassadørkorps for diversitet, i samarbejde med frivillige fra Diversity & Equality Platform i Arkitektforeningen.

Oplysninger


Tid 08. March 2022, kl.13:00-17:00 Sted Det Kongelige Akademi, Auditorium 2
Philip de Langes Allé 10
1435 København K
Tilmeldingsfrist 08. March 2022 Tilmeldingsfristen er overskredet