Lancering: ”Den rummelige byggeplads – en guide til social beskæftigelse”


Vær med når Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, Enemærke & Petersen og Værdibyg i samarbejde lancerer den nye publikation ”Den rummelige byggeplads – en guide til social beskæftigelse”

FRAK web

Byggebranchen mangler hænder, og samtidig står en gruppe borgere helt udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet. Det kan være både langtidsledige, psykisk sårbare, veteraner, fysisk handicappede og unge, der ikke har været i job eller under uddannelse inden for de seneste to år. Med lidt ekstra oplæring eller understøttelse i jobbet vil de kunne løse en lang række af de kompetencelette arbejdsopgaver, der er rundt om på landets byggepladser. Det er opgaver, der skal løses for at byggeriet kan fungere og skride frem, men som er kompetencelette, og som det ikke kræver faglig uddannelse, særlige forudsætninger eller certificeringer at kunne løse.

I en ny publikation samler Værdibyg, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Enemærke & Petersen op på en række erfaringer, som bl.a. E&P har gjort sig med sociale beskæftigelsesindsatser og beskriver en række værktøjer, som kan anvendes. Publikationen retter sig både mod entreprenører, rådgivere og bygherrerådgivere samt almene, offentlige og private bygherrer, som ønsker at bidrage til en social bæredygtighed på byggepladserne. Med en social beskæftigelsesindsats kan byggepladsen være den åbne dør, der kan give gruppen af ledige borgere, der kan have nogle særlige udfordringer, fodfæste på arbejdsmarkedet og måske endda bringe dem videre til uddannelse.

Der er mange gevinster at hente ved en social beskæftigelsesindsats. Ikke kun for den borger, der får en chance for at komme i arbejde og udvikle sig både fagligt og personligt, men også for entreprenøren og bygherren. Der er et kæmpe potentiale for, at byggepladserne rundt om i landet, i langt højere grad er med til at sætte et socialt aftryk. Ved at ansætte beboere fra området eller omkring, til f.eks. at løse daglige driftsopgaver på byggepladsen efterlades området både (bygnings-)fysisk og socialt stærkere end før, og du bidrager til at løse verdensmål 8: Anstændige job og økonomisk vækst.

Deltag i lanceringen af publikationen og debatten om, hvordan vi sikrer en god implementering af social beskæftigelse rundt på om på byggepladserne, og få en publikation med hjem.

Tilmeld dig her 

Programmet for dagen:

Kl. 14.00     Velkomst og intro v. Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar & Værdibyg

  • Baggrunden for projektet v. Anders Strange Sørensen, bæredygtighedschef i Enemærke & Petersen
  • Publikationens hovedpointer og værktøjer v. Mette Skouenborg, seniorprojektleder i Værdibyg
  • Paradigme til beskæftigelsesklausul v. Christina Schultz, sekretariatschef i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar
  • Sociale indsatser som en del af DGNB v. Lau Raffnsøe, teknisk direktør i Green Building Counsil Denmark
  • Drøftelse af praktikernes erfaringer og behov v. Mudi Jarkass, daglig leder af FRAK; Steffen Plejdrup, projektleder i Ukrudt; Francisco Ortega, direktør for Udvikling & Partnerskaber i Boligselskabet Sjælland & Anders Strange Sørensen bæredygtighedschef i Enemærke & Petersen
  • Spørgsmål og diskussion

Kl. 16.00     Afrunding, efterfulgt af netværk og en øl eller en Ukrudt

Der kan forekomme rettelser til programmet.

Lanceringen vil blive afholdt i Demokratigaragen, Rentemestervej 57, 2400 København NV, men det vil også muligt at være med på en lytter online via Teams. Link til online deltagelse sendes ud før mødet.

Publikationen er støttet med midler fra den filantropiske forening Realdania.

Oplysninger


Tid 27. April 2022, kl.14:00-16:00 Sted Online
Teams