Lancering af nyt Charter for Samfundsansvar


Bygge- og anlægsbranchen står over for massive forandringer når standarden for bæredygtig udvikling kontinuerligt hæves i takt med et øget fokus på bl.a. FN’s 17 verdensmål og regeringens målsætning om en 70%-reduktion af CO2 inden 2030. I Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar lancerer vi nu et opdateret Charter for Samfundsansvar for at sikre aktualitet og et godt fundament for fremtidens bæredygtige byggeri.

Da Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar blev grundlagt i 2014, underskrev alle medlemmer et Charter for samfundsansvar, som branchen selv var med til at udvikle med det formål at skabe en sund konkurrence i byggeriet baseret på ordentlige forhold.

Gennem de senere år har bygge- og anlægsbranchen dog udviklet sig fundamentalt i takt med et stigende fokus på bæredygtighed, hvor der samtidigt har vist sig et behov for at styrke arbejdsmiljøet, diversiteten og samarbejdet mellem de mange aktører i branchen. Det understreges bl. a. gennem udrulningen af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

For at sikre, at vi som foreningen fortsat repræsenterer frontløberne i branchen, besluttede bestyrelsen, at der var behov for at revidere Charteret fra 2014. Efter en omfattende høringsproces blandt vores arbejdsgrupper, øvrige medlemmer og relevante brancheaktører, er vi nu glade for at kunne præsentere en opdateret version af foreningens principielle fundament: Charter for Samfundsansvar version 2021.

Her har vi arbejdet på at styrke temaer som bæredygtige udbud, grønnere materialevalg, cirkulær økonomi, samt diversitet og inklusion af kvinder og andre minoriteter i byggeriet. Det er dagsordener, som vi forventer kommer til at fylde endnu mere i det kommende årti, og som bør indtænkes af alle aktører i byggeriet.

Vi inviterer derfor alle vores medlemmer til et lanceringsevent, hvor vi glæder os til at præsentere og drøfte det nye Charter med jer, mens udvalgte bestyrelsesmedlemmer fra forskellige dele af værdikæden fortæller, hvordan deres virksomheder konkret arbejder med at omsætte principperne til handling.

Program

14.30 Velkomst v. Palle Adamsen formand, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA)

14.35 Præsentation af Nyt Charter for Samfundsansvar v. Christina Schultz, sekretariatschef, FBSA
De væsentligste ændringer i det nye Charter præsenteres ud fra de tre principper, baseret på den tredobbelte bundlinje, som Charteret sætter fokus på:

  • Princip 1: Vi har ordentlige, sikre og inkluderende ansættelses- og arbejdsforhold
  • Princip 2: Vi arbejder for miljømæssigt bæredygtige løsninger
  • Princip 3: Vi agerer forretningsmæssigt ansvarligt og vægter en totaløkonomisk  tilgang

14.50 Charteret i praksis – sådan omsætter du principperne til handling
Få inspiration fra tre bestyrelsesmedlemmer fra forskellige dele af værdikæden, som fortæller, hvordan de arbejder med at omsætte principperne til handling.

  • Bygherre: Peter Cederfeld, Adm. direktør, Realdania By & Byg og Anne Mette Rahbæk, udviklingschef i Realdania By & Byg
  • Rådgiver: Vibeke Lydolph Lindblad, Adm. direktør, Christensen & Co Arkitekter
  • Entreprenør: Martin Manthorpe, Direktør for Strategi, Forretningsudvikling og Public Affairs, NCC

15.40 Diskussion og kommentarer til nyt Charter for Samfundsansvar

16.00 Tak for i dag

Oplysninger


Tid 27. May 2021, kl.14:30-16:00 Sted Online
Teams
Tilmeldingsfrist 27. May 2021 Tilmeldingsfristen er overskredet