KONFERENCE – Styrk arbejdsmiljøet med Vision Zero


På trods af omfattende indsatser for forebyggelse, er byggeriet stadig en branche præget af udfordringer med arbejdsulykker. Det vil Cabi, Videntjenesten for bygherrer og rådgivere, BFA og FBSA nu sætte fokus på.

Det sker på en konference, hvor du kan høre mere om Vision Zero, som flere bygherrer og entreprenører har taget til sig. Vision Zero er et mindset og en metode, der bidrager til at sætte fokus på arbejdsmiljøet og forebygge ulykker og arbejdsbetingede lidelser.

Konferencen finder sted d. 21. november 2019 kl. 8.30-12.30 i København.

Helt konkret skal Vision Zero øge sikkerheden på arbejdspladsen. Det er en metode, der skal skifte opmærksomheden på problematikken fra reaktiv til proaktiv. Med Vision Zero, skal der altså fokus på at skabe et bedre arbejdsmiljø samt forebygge ulykker og arbejdsrelaterede lidelser.

Formålet med metoden er at styrke en fælles læringsproces, så forebyggelse bliver en integreret del af hverdagen og arbejdskulturen på byggerierne.

Det får du ud af at deltage:

  • Viden om Vision Zero og hvordan metoden kan implementeres på arbejds- og byggepladser
  • Indblik i konkrete praksiserfaringer fra både bygherre og entreprenør
  • Netværk og erfaringsudveksling med andre

Konferencen henvender sig til Bygherrer, entreprenører, arbejdsmiljøkoordinatorer, rådgivere, HR, projektledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre med ansvar for sikkerhed og arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen.

Deltagelse er gratis og åben for alle interesserede.

Tilmeld dig og læs mere om arrangementet her

Oplysninger


Tid 21. November 2019, kl.08:30-12:30 Sted NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø)
Lersø Parkallé 105
2100 København Ø