Hvordan kontrollerer bygherren bedst arbejdsforholdene på byggepladsen?


Hvordan kontrollerer bygherren bedst om arbejdsforhold er ordentlige og arbejdsklausulen overholdes på byggepladsen? Dét er spørgsmålet, vi forsøger at besvare, den 26. oktober kl. 13.30 - 17.00 i Odense, hos Odense Kommune.

Tre bygherrer med stort set samme arbejdsklausul, har valgt tre forskellige modeller for, hvordan klausulen skal kontrolleres.

Udgangspunktet for diskussionen bliver tre korte film, der beskriver Odense Kommunes model. Metroselskabet og Københavns Kommune præsenterer herefter deres valg af modeller, så vi får mulighed for at diskutere modellernes styrker og svagheder set fra bygherrers, rådgiveres og entreprenørers synsvinkel.

De spørgsmål , vi vil forsøge at besvare, er:

  1. Hvordan påvirker bygherren bedst entreprenøren til at have ordentlige løn- og arbejdsforhold?
  2. Hvem bør gøre hvad: Bygherren, rådgivere, entreprenøren, de faglige organisationer?
  3. Hvor stor skal en overtrædelse være, før at det er et problem?
  4. Hvilke modeller er billigst, og hvilke er mest effektive til at bekæmpe social dumping?

Disse spørgsmål har bygherrer og entreprenører igen og igen fremhævet, som de mest udfordrende inden for virksomhedens samfundsansvar.

 Se invitation med program

Oplysninger


Tid 26. October 2015, kl.13:30-17:00 Sted Odense Rådhus
Flakhaven 2
5000 Odense C
Tilmeldingsfrist 21. October 2015 Tilmeldingsfristen er overskredet