Gå-hjem møde om FN's verdensmål for bæredygtig udvikling


En entreprenør, en rådgiver og en materialeproducent fortæller om deres arbejde med verdensmålene

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget på FN’s generalforsamling i 2015 og er blevet kaldt den mest ambitiøse plan nogensinde. Verdensmålene og de tilhørende 169 delmål skal frem mod 2030 løse de mest akutte og eksistentielle problemer for kloden og dens befolkningog sikre os en bæredygtig verden.

Med ansvaret for ikke mindre end 30% af de samlede globale ressourcer, 40% af det globale energiforbrug og op til 30% af de samlede globale drivhusgasser, spiller byggesektoren en afgørende rolle i forhold til at mindske klimaforandringerne. Dertil kommer, at branchen er vurderet til at være den branche, der med færrest omkostninger kunne reducere sit energiforbrug.

Men hvad kan den enkelte virksomhed gøre og hvordan?

Vi har inviteret 3 af byggebranchens førende virksomheder i Danmark til at fortælle om, hvordan de bidrager til FN’s verdensmål, og hvordan målene udvikler deres virksomheder.

PROGRAM

Intro v. Mette Qvist, direktør, Green Building Council Denmark og Tine Lange, faglig rådgiver, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

DGNB og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling v. Mette Qvist, direktør, Green Building Council Denmark
 
Erhvervslivet har brug for gennemsigtighed v. Morten Lehmann, CSR-ansvarlig, Dansk Erhverv
 
Caseoplæg  
  • v. Susanne Kuhn, senior rådgiver, Rockwool
  • v. Vibeke Grupe Larsen, områdechef bæredygtighed, NCC
  • v. Stine Jeppesen, Group Coporate Responsibility Manager, Rambøll samt Andreas Qvist Secher, bæredygtighedskonsulent, Rambøll
 
Afslutningsvis er der forfriskninger og netværk
 
 
Deltagelse er gratis for medlemmer af  FBSA og DK-GBC. Der er et 'no show fee' på ved manglende fremmøde på 250 kr. inkl. moms.

Oplysninger


Tid 08. June 2017, kl.14:00-16:30 Sted Rambøll
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Tilmeldingsfrist 01. June 2017 Tilmeldingsfristen er overskredet