FBSA Generalforsamling og Årsmøde 2022


På årets generalforsamling og årsmøde sætter vi spot på verdensmål 5 om ligestilling og diversitet og verdensmål 12 om ansvarlig forbrug og produktion. Du kan bl. a. høre branchens ønsker for den fremtidige bæredygtige udvikling i byggeriet, med fokus på både diversitetens rolle for branchens retning, og muligheder og barrierer for at bruge bæredygtige byggematerialer på projekter.

IMG 5838 

Manglen på diversitet og inklusion skaber en usynlig barrierre for bæredygtig udvikling i byggebranchen. Med kun 9 procent kvinder, risikerer vi at gå glip af vigtig innovative løsninger, der skal styre branchens udvikling fremadrettet. 

Det er et problem, når vi som branche hvert år bruger enorme mængder ressourcer i form af de materialer, der udgør vores byggerier. Samtidig viser alle rapporter, at det er NU, vi skal handle, for at mindske udledningen af CO2, hvis vi skal redde kloden. Cirkulært byggeri og genanvendte byggematerialer udgør et enormt potentiale for at bidrage til denne dagsorden, men høje priser og store usikkerheder omkring de potentielle risici, det kan have at benytte sig af genanvendte og måske uafprøvede materialer står i vejen for, at flere vælger at gå nye veje, når der vælges materialer på byggeprojekterne.

På dette årsmøde sætter vi spot på tre bæredygtige materialeleverandører, der arbejder på at løse nogle af de store udfordringer, vi står over for når det kommer til at omstille vores branche. 

Og så lancerer vi vores nye årlige medlemsundersøgelse, som Unge Advisory Board og Arbejdsgruppen for Verdensmål har arbejdet på i årets løb. Her tager vi temperaturen på, hvilke agendaer, der særligt tager opmærksomhed hos byggeriets virksomheder. 

OBS: Generalforsamlingen og Årsmødet er forbeholdt medlemmer af foreningen.

Program

13.00 Generalforsamling - med resultater fra vores nye årlige medlemssundersøgelse af Charter for samfundsansvar

14.00 Pause

14.15 Velkommen til Årsmødet
v. formand Palle Adamsen, Adm. Direktør i Lejerbo

14.20 Intro til hovedtemaer i 2022: Verdensmål, Diversitet og Bæredygtighed
v. Christina Schultz, Sekretariatschef for FBSA

14.30 Vi stiller skarpt på verdensmål 5 og diversitet i byggebranchen
Mød nogle af vores kvindelige fortællere fra branchen og få inspiration til, hvordan I aktivt kan sætte diversitet på dagsordenen i jeres egen organisation.

15.10 Pause

15.20 Bæredygtige byggematerialer – Hvordan får vi dem i spil?
Hør pitches fra tre ledende materialeproducenter, der arbejder på at styrke det cirkulære byggeri ved at genanvende og genbruge materialer. Hør, hvad de mener, er den største barriere for at endnu flere bæredygtige byggematerialer sættes i spil i branchen.

  • A:GAIN - Christian Wittrup, CCO, A:GAIN
  • Shark Solutions - Jens Holmegaard, CEO, Shark Solutions
  • Fischer Lighting - Lars Elmvang, Partner og strategidirektør, Fischer Lighting

15.50 Paneldebat: Hvordan styrker vi samarbejdet og får flere bæredygtige byggematerialer sat i spil?
Vi sætter en bygherre, rådgiver og entreprenør i stævne, som udfordres af de tre materialeproducenter og vores Unge Advisory Board.

  • Bygherre: Jens Runge, Chefkonsulent og bæredygtighedsansvarlig i Københavns Kommune
  • Rådgiver: Nikolaj Haaning, Director for Innovation and Sustainability, Rambøll
  • Entreprenør: Nana Ejlers, Markeds- og projektdirektør, NCC

16.30 Bobler og netværk

Oplysninger


Tid 18. May 2022, kl.13:00-17:00 Sted Demokrati Garage
Rentemestervej 57
2400 København NV
Tilmeldingsfrist 17. May 2022 Tilmeldingsfristen er overskredet