FBSA årsmøde og generalforsamling 2020


Verdensmålenes indtog i den danske byggebranche konkretiseres nu i foreningens charter, ligesom Roadmap på Verdensmål skal give et overblik over anbefalinger og redskaber til målene med øje for hele branchen. Kom til generalforsamling og årsmøde den 2. september, hvor du får en introduktion til redskabet og samtidig kan møde vores nye Unge Advisory Board.

Verdensmålene er under udrulning i Danmark i alle sektorer med afsæt i de 17 mål for bæredygtig udvikling. I Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar er vi også gået ind i arbejdet for at udbrede kendskab til og brug af målene hos vores medlemsvirksomheder, som på mange områder allerede arbejder med samfundsansvar i den danske bygge- og anlægsbranche.

Vi mener, at de 17 mål er et fantastisk redskab til at konkretisere arbejdet med at gøre branchen grønnere og mere socialt bæredygtig. Derfor har vi valgt, at målene vil sætte rammerne for årets generalforsamling og årsmøde, hvor vi samtidig har revideret hele foreningens fundament - nemlig Charter for Samfundsansvar, så det sikres aktualitet ift. verdensmålene. Det skal sikre, at vi som forening for frontløberne i branchen holder foreningens fundament og medlemmerne helt fremme i skoene. 

Kom med til generalforsamling og årsmøde og få inspiration til, hvordan du omsætter verdensmålene til handling og hør samtidig, hvad de unge forventer af fremtidens bygge- og anlægsbranche. Vi glæder os til at se så mange medlemmer som muligt, så vi i fællesskab kan være med til styrke FBSA's fremadrettede arbejde for en socialt ansvarlig og bæredygtig byggebranche.

Det sker d. 2. september kl. 13.00-17.00 i Demokrati Garage i København NV.

Program for dagen 

Kl. 13.00-14.00 Generalforsamling

På generalforsamlingen gør vi status på vores arbejde i det forgangne år, vælger bestyrelse og fortæller om de mange spændende initiativer, som vi planlægger at skyde i gang i det kommende år - alle ud fra et verdensmålsperspektiv.


Kl. 14.00-17.00 Årsmøde

På årsmødet lancerer vi første version af vores Roadmap for verdensmål, og så kan I møde vores nyetablerede Unge Advisory Board, som præsenterer nogle af deres visioner for branchens bæredygtige fremtid.

Lancering af Roadmap for verdensmål

FBSA arbejdsgruppen for verdensmål blev nedsat i efteråret 2019 og består af medlemsvirksomheder, der dækker hele værdikæden i byggeriet. Gruppen har udviklet en Roadmap, som giver konkrete bud på, hvordan vi omsætter verdensmålene til handling i alle faser af byggeriet - foreløbigt inden for følgende tre verdensmål:

  • Mål 8 - med fokus på mennesker og arbejdsforhold
  • Mål 12 - med fokus på miljø og klima
  • Mål 17 - med fokus på partnerskaber og samarbejde i byggeriet

Mød FBSA Unge Advisory Board

Vi glæder os meget til at præsentere jer for vores Unge Advisory Board, som vi har nedsat med det formål at udfordre vanetænkningen i vores bestyrelse og i branchen. Gruppen har givet input til, hvordan vi kan styrke foreningens Charter for samfundsansvar og vil de komme med deres bud på, hvilke forventninger de har til en mere bæredygtig byggebranche - både som kommende medarbejdere og forbrugere.

Læs mere om vores Unge Advisory Board her


Workshop: drøftelse af revideret Charter for Samfundsansvar

Foreningen er fyldt fem år, hvilket vi fejrede i efteråret med Jubilæumsprisen for samfundsansvar. Men den bæredygtige dagsorden er siden etableringen af foreningen accelereret med rekordfart, og barren for, hvilke mål vi skal nå, er ligeledes hævet. Vi har derfor i samarbejde med Unge Advisory Board og arbejdsgruppen for verdensmål arbejdet hårdt på at udvikle foreningens charter for samfundsansvar, så det lever op til nutidens krav og bæredygtige drømme for branchen. Men vi mangler jer medlemmers input og kommentarer til det nye charter, så vi kan forankre det stærkt i foreningen. 
 

16.30 Vi runder dagen af med vin og netværk

Mød bestyrelsen, de andre medlemmer, Unge Advisory Boardet eller sekretariatet over et glas vin. 

Dagsorden og øvrigt baggrundsmateriale til generalforsamlingen udsendes pr. mail til alle medlemmer tre uger forinden. Bemærk at generalforsamlingen er forbeholdt FBSA-medlemmer - er du interesseret i at blive medlem i foreningen? Så tag fat i os, og hør om mulighederne for at komme med til arrangementet. Vi forbeholder os dog retten for at prioritere medlemmer i tilfælde af nye restriktioner i forbindelse med coronasmitten. 

Oplysninger


Tid 02. September 2020, kl.13:00-17:00 Sted Demokrati Garage
Rentemestervej 57
2400 København NV
Tilmeldingsfrist 26. August 2020 Tilmeldingsfristen er overskredet