Ekstraordinær generalforsamling


Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, da der ikke var nok stemmeberettigede medlemmer til stede på den ordinære generalforsamling til at vedtage den foreslåede vedtægtsændring. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages med almindeligt flertal.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag til vedtægtsændringer

VIGTIGT: I henhold til vedtægternes §4 skal medlemsvirksomhederne senest 7 dage før generalforsamlingen skriftligt orientere sekretariatet om, hvem der er stemmebemyndiget for virksomheden på generalforsamlingen. Hvis sekretariatet ikke modtager vedhæftede fuldmagtsblanket senest en uge før den ekstraordinære generalforsamling, bortfalder medlemsvirksomhedens stemmeberettigelse på dagen.

Der udsendes fuldmagtsblanketter til alle medlemmer, som returneres til: info@fbsa.dk 

Oplysninger


Tid 16. November 2020, kl.13:30-14:00 Sted Online
Teams
Tilmeldingsfrist 09. November 2020 Tilmeldingsfristen er overskredet