Ekstraordinær generalforsamling


Den ekstraordinære generalforsamling afholdes, da der ikke var nok stemmeberettigede medlemmer tilstede på den ordinære generalforsamling, til at vedtage vedtægtsændringer. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages med almindeligt flertal.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag til vedtægtsændringer

VIGTIGT: I henhold til vedtægternes §4 skal medlemsvirksomhederne senest 7 dage før generalforsamlingen skriftligt orientere sekretariatet om, hvem der er stemmebemyndiget for virksomheden på generalforsamlingen. Hvis sekretariatet ikke modtager vedhæftede fuldmagtsblanket senest en uge før den ekstraordinære generalforsamling, bortfalder medlemsvirksomhedens stemmeberettigelse på dagen.

Oplysninger


Tid 25. June 2018, kl.15:30-16:00 Sted Bygningskulturens Hus
Borgergade 111
1300 København K
Tilmeldingsfrist 18. June 2018 Tilmeldingsfristen er overskredet