Diversitet i byggebranchen: Hvordan skaber vi bedre jobmuligheder for danskere med anden etnisk baggrund i byggeriet?


Den danske bygge- og anlægsbranche er på mange måder mangfoldig, men er udfordret når det kommer til inklusion i virksomhedskulturen. Etniske minoriteter bliver oftere fravalgt under rekruttering og oplever ofte diskrimination på arbejdspladsen. Flere undersøgelser viser, at diversitet er en stærk og sågar nødvendig komponent i at skabe udvikling og innovation i en verden i konstant forandring - både kønsmæssig og etnisk diversitet. Så for at få en byggebranche, der kan møde fremtidens udfordringer, skal der kigges aktivt på indsatsen for at tiltrække den nødvendige arbejdskraft.

På tema-mødet sætter Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar sammen med IDA fokus på, hvordan vi skaber bedre arbejdsvilkår for etniske minoriteter i byggefagene, hvordan vi kan styrke diversiteten og dermed innovationen, så vi kan levere den nytænkning, der så kraftigt er brug for, bl.a. for at kunne sikre en grøn omstilling i byggeriet. 

Tilmeld dig her 

Program:

15.30-15.40 Velkomst v/ Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar 

Christina Schultz, Sekretariatsleder, FBSA

15.40-16.10 Udfordringer og muligheder for danskere med anden etnisk baggrund i erhvervslivet

Jes Vissing Tiedemann, Direktør, Foreningen Nydansker

16.10-16.30 Personlig historie om at være minoritet i byggebranchen

Hassan Chaachouh, ingeniør, projektleder hos Lærernes Pension og medstifter af E2B – EngineerToBe 

16.30-16.55 Virksomhedscase 

Tina Gaardsøe Albrechtsen, Rambøll

16.55-17.00 Tak for i dag 

Christina Schultz, Sekretariatsleder, FBSA

Oplysninger


Tid 23. March 2021, kl.15:30-17:00 Sted Online
Teams