Dialog med omverdenen - nye ideer


Naboer, interesseorganisationer, fagbevægelsen, eksperter og mange flere bør inddrages, når et nyt byggeprojekt skal i gang. Men hvem skal man tale med? Og hvordan sker dialogen bedst?

De spørgsmål vil Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar forsøge at besvare den 20. april kl. 15.00 – 17.30 på en workshop hos Realdania Byg, Fæstningens Materielgård, Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K.

Vi ser på, HVEM bygherren med fordel kan inddrage, og HVORDAN dette mest effektivt sker.

Vi søger den mest effektive metode, og den inddragelse der skaber de bedste resultater.

Følgende er inviteret til at give deres bud:

  • Realdania Byg: Projektdirektør Peter Fangel fortæller, hvad man har gjort i Bryghusprojektet på Kalvebod brygge
  • Metroselskabet: Sekretariatschef Peder Mandrup Knudsen fortæller, hvordan dialog med arbejdsmarkedets er med til at undgå social dumping på Metroselskabets byggepladser
  • Fagbevægelsen: Faglig sekretær i Blik og Rør Allan Leegaard og Dansk Byggeri: Afdelingschef Thorsten Wilstrup fortæller om dialog set fra interessenternes side.
  • Nordarchitects: Arkitekt Jacob Blak forklarer, hvordan tegnestuen arbejder med faste skabeloner for dialogmøder i strukturerede processer med håndfaste resultater.

Oplæggene vil tilsammen vare halvanden time. Resten af tiden kan vi stille oplægsholderne og hinanden spørgsmål og få svar. Forhåbentlig vil vi hver især, når vi går hjem, have fået mellem to og fem konkrete ideer til, hvordan man bedst strukturerer sin interessentdialog!

Tilmeld dig senest d. 17. april kl. 12.
Arrangementet er gratis og forbeholdt medlemmer af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Har du spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte Karina Sandfeld Jensen på 70 20 12 71 eller info@byggerietssamfundsansvar.dk

Oplysninger


Tid 20. April 2015, kl.15:00-17:00 Sted Realdania Byg - Fæstningens Materielgård
Frederiksholms Kanal 30
1220 København K
Tilmeldingsfrist 17. April 2015 Tilmeldingsfristen er overskredet