Hvad vil det sige at bygge bæredygtigt? Og hvilke materialer kan og bør man anvende i sit byggeri?

På dette seminar sætter vi fokus på bæredygtige byggemateriale – både biobaserede og cirkulære materialer. Du kan høre spændende oplæg og cases om bl.a. bæredygtigheds strategi, eksempler på biobaserede byggematerialer og cirkulær økonomi. Vi afslutter dagen med en aktiv fælles diskussion, hvor dagens information om forskellige bæredygtige byggematerialer og valget heraf er omdrejningspunktet.

Tilmeld dig her

Program

09:00-09:30 Velkomst og morgenmad

09:30-09:40 Introduktion til dagen
Nina Koch-Ørvad, seniorprojektleder, Værdibyg

09:40-10:10 Strategi for bæredygtigt byggeri
Regeringen har i marts 2021 vedtaget en ny national strategi for bæredygtigt byggeri, som skal sikre indfasning af CO2-krav på alle større byggerier fra 2023. Aftalen, som er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, peger på en god bæredygtig udvikling i byggeriet, og er et godt arbejdsgrundlag for både kommende lovgivning og branchens fremtidige aktiviteter. Men hvad har strategien af betydning for bygherrer? Og hvad giver den af muligheder? Det kan du høre mere om i dette oplæg.
Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen

10:10-10:45 Biobaserede byggematerialer
Hvilke materialer hører til i kategorien ’biobaserede byggemateriale’? Hvordan bør bygherren bruge materialerne i sine projekter? Og hvordan kommer man bedst i gang med at bruge dem? Martha Lewis har arbejdet med at fremme bæredygtighed i mere end 30 år og har derfor stor erfaring på området. Her kan du høre hende dele sin viden om biobaserede byggematerialer.
Martha Lewis, Head of Materials, Henning Larsen

10:45-11:00 Pause

11:00-11:40 Biobaserede byggematerialer i praksis
Oplæg og oplægsholder annonceres snarest

11:40-12:20 Samarbejde om bæredygtighed er vejen frem
Engrosvirksomheden Carl Ras har indgået et partnerskab med det bæredygtige byggemarked Havnens Hænder, der skal gøre det nemmere for håndværkere at bygge bæredygtigt. Målet med det nye partnerskab er at skabe bedre vidensdeling om bæredygtige og biobaserede byggematerialer og gøre dem lettere tilgængelige for de udførende håndværkere. Samarbejdet har ført til, at Carl Ras og Havnens Hænder netop har slået dørene op til et nyt showroom i Carl Ras’ engroscenter i Sydhavnen. Gorm Rasmussen og Magnus Henriques? fortæller her om samarbejdet, det nye showroom og kommende projekter.
Gorm Rasmussen, direktør, Carl ras og Magnus Henriques, murer og konsulent, Havnens Hænder

12:20-13:00 Frokost

13:00-13:35 Bygherrens rolle i den cirkulære økonomi
Med afsæt i VCØB’s guide til hvilke byggematerialer du som bygherre kan genbruge, genanvende eller materialenyttiggøre på anden vis, kommer Julie med konkrete råd til bygherrens arbejde med den cirkulære økonomi. Hun vil også highlighte vigtigheden i, at bygherren stiller krav til genanvendelse i sine projekter.
Julie Katrine Jensen, projektleder, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

13:35-14:10 Genbrug og nedrivnings-robotter
At scanne bygninger for at finde CO2-rige materialer og bruge robotter til ’hyperselektiv nedrivning’ lyder som elementer i en spændende science fiction-film. Ikke desto mindre er det, hvad der allerede nu arbejdes på i entreprenørvirksomheden Vibe & Banke. Virksomheden har stor fokus på genanvendelse af byggematerialer og at gøre brugen af disse nem og ligetil. Derudover gør virksomheden sig allerede nu store tanker om brugen af robotter til nedrivning i fremtiden. Hør her Søren Banke fortælle om sine erfaringer og fremtidsvisioner.
Søren Banke, direktør, Vibe & Banke

14:00-14:20 Kaffe og kage

14:20-15:00 Cirkulær økonomi i praksis
Oplæg og oplægsholder annonceres snarest

15:00-16:00 Fælles diskussion
Hvad er det for en bæredygtig strategi, som man bør have i sit projekt? Bør man bygge med biobaserede materialer eller genbruge? Hvad er fordelene og ulemperne ved begge materialevalg? Hvad er det rigtig at vælge til sit byggeri?
Faciliteres af Nina Koch-Ørvad, seniorprojektleder, Værdibyg

16:00 Tak for i dag

Ret til ændringer forbeholdes

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.