Afholdte arrangementer


23. March 2021

Afholdt: Diversitet i byggebranchen: Hvordan skaber vi bedre jobmuligheder for danskere med anden etnisk baggrund i byggeriet?

På tema-mødet sætter Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar sammen med IDA fokus på, hvordan vi skaber bedre arbejdsvilkår for etniske minoriteter i byggefagene, hvordan vi kan styrke diversiteten og dermed innovationen, så vi kan levere den nytænkning, der så kraftigt er brug for, bl.a. for at kunne sikre en grøn omstilling i byggeriet. 


08. March 2021

Afholdt: Kvindernes kampdag i FBSA: Lancering af rapport om køn i byggeriet

Kom med til Kvindernes Internationale kampdag d. 8. marts, hvor vi afholder lanceringsevent for FBSA's nye rapport om barrierrer og muligheder for at tiltække og fastholde kvinder i byggeriet. Vi undersøger bl. a. hvad der kendetegner kulturen i branchen, på tværs af hele værdikæden, og hvordan den påvirker muligheden for at styrke diversiteten i branchen. Du kan på dagen være med til at sætte den fremtidige retning for branchen gennem diskussion af rapportens konklusioner og anbefalinger til byggeriets aktører. 


02. March 2021

Afholdt: Morgenmøde: Introduktion til Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA)

Er du nyt medlem i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, overvejer du at melde dig ind, men mangler et overblik over, hvad vi kan tilbyde, eller er du allerede medlem og ønsker at byde ind til foreningens udvikling? Kom til morgenmøde, hvor du bl. a. kan få en introduktion til foreningens arbejdsgrupper, projekter og tilgængelige værktøjer og samtidigt få en stemme i foreningens fremtidige retning. Mødet skræddersys til deltagernes ønsker, og bruges både som introduktion til nye ...


01. February 2021

Afholdt: Online seminar: Bæredygtige byggematerialer

Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige dagsorden stiller store krav til bygherrens materialevalg. Men hvad er egentligt bæredygtigt, og hvilke nye tiltag findes på byggematerialeområdet? På dette online seminar får du en introduktion til forskellige materialer, og bliver klogere på fremtidens bæredygtige byggerier.


29. January 2021

Afholdt: Netværk om nedrivning

Nyt netværk om nedrivning skal udbrede praksisbaserede løsninger for cirkulær økonomi i branchen. Første møde sætter fokus på samarbejdet mellem entreprenør og nedriver.


26. January 2021

Afholdt: Seminarrække: Byg en bæredygtig fremtid

Klimakrisen lurer i coronaens skygge, og vi har i høj grad brug for at omlægge vores forbrug og produktion af byggematerialer i en grønnere retning. Samtidig er bygge- og anlægsbranchen i en ny EU-rapport identificeret som en af de mest klimabelastende sektorer, og standarder for, hvordan man måler bæredygtighed, har længe ladet vente på sig.


09. December 2020

Afholdt: Seminar: Bæredygtige byggematerialer

Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige dagsorden stiller store krav til bygherrens materialevalg. Men hvad er egentligt bæredygtigt og hvilke nye tiltag findes på byggematerialeområdet? På denne seminardag bliver du klogere på, hvordan du kan arbejde med byggematerialer som tilgodeser miljøet, ligesom der vil være oplæg fra bygherrer, som arbejder bevidst med særligt udvalgte materialer.


16. November 2020

Afholdt: Ekstraordinær generalforsamling

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes, da der ikke var nok stemmeberettigede medlemmer tilstede på den ordinære generalforsamling, til at vedtage vedtægtsændringer. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages med almindeligt flertal.


28. October 2020

Afholdt: FBSA på Building Green: Den tredje bundlinje i FNs Verdensmål er den sociale!

Kom med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar på Building Green. Vi er nemlig gået sammen med Helles & Docherty om et event, der skal sætte spot på den sociale side af miljømæssig bæredygtighed. Vi glæder os til at se jer! Du kan læse meget mere om eventet her på siden. 


06. October 2020

Afholdt: Seminar: Bæredygtige udbud

Hvordan kan du indarbejde bæredygtighed i dine udbud, og hvordan sikrer du, at bæredygtighed tænkes ind i dine projekter allerede i udbudsfasen? På denne seminardag får du inspiration til, hvordan du kan gribe fat i de forskellige bæredygtighedsparametre og høste erfaringer fra både bygherrer og andre dele af branchen. 


02. September 2020

Afholdt: FBSA årsmøde og generalforsamling 2020

Verdensmålenes indtog i den danske byggebranche konkretiseres nu i foreningens charter, ligesom Roadmap på Verdensmål skal give et overblik over anbefalinger og redskaber til målene med øje for hele branchen. Kom til generalforsamling og årsmøde den 2. september, hvor du får en introduktion til redskabet og samtidig kan møde vores nye Unge Advisory Board.

 


25. August 2020

Afholdt: Verdensmål for begyndere

Alle brancher arbejder i øjeblikket på at leve op til de 17 verdensmål, og også bygge- og anlægssektoren er i stigende grad bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan du arbejde konkret med verdensmålene i din organisation og omsætte målene til praksis? Det får du viden og erfaringer om på denne kursusdag, hvor en af de absolutte pionerer giver dig et godt sted at starte med præsentation af processer og værktøjer.


20. August 2020

Afholdt: Workshop: Udvikling af sociale klausuler

En prognose fra Danske Regioner forudser, at bygge- og anlægsbranchen vil komme til at mangle hele 70.000 faglærte i 2025. Samtidigt står mange socialt udsatte med drømmen om en uddannelse eller et job, men uden indgang til arbejdsmarkedet.

Foreningen er gået sammen med vinderen af Jubilæumsprisen for Samfundsansvar 2019, Enemærke og Petersen A/S, samt en række andre aktører, om at udvikle en Guide til social inklusion. Guiden skal udarbejdes i samarbejde med branchen og styrke virksomheders muligheder for at løfte socialt udsatte ind på arbejdsmarkedet. Skal du være med i udviklingsprocessen? Vi inviterer til workshop på projektet, hvor vi bl.a. skal drøfte udviklingen af et fælles bud på en beskæftigelsesklausul.


22. June 2020

Afholdt: Online medlemsmøde: Ny frivillig bæredygtighedsklasse: Hvad skal du vide som bygherre?

Den nye frivillige bæredygtighedsklasse skal give branchen et enkelt og lettilgængeligt afsæt til at opføre bæredygtigt byggeri. På dette online temamøde kan du høre om indhold og proces for den frivillige bæredygtighedsklasse. Vi sætter fokus på, hvad du har brug for at vide som bygherre, og du kan høre om Realdanias pulje til afprøvning af bæredygtighedsklassen.


12. June 2020

Afholdt: Webinar: Kommunerne og offentligt byggeri som grøn vækstmotor under COVID-19

Coronakrisen har ramt den danske økonomi, og der er iværksat indsatser, for at holde beskæftigelse og forbrug i gang. Lempelsen af anlægsloftet har givet kommunerne mulighed for at iværksætte flere byggerier, renoveringer og anlægsarbejder, men hvordan sikrer vi, at disse midler også bidrager til bæredygtighed?


19. May 2020

Afholdt: Online workshop: Hvordan kvalificerer vi samarbejdet om uddannelsesklausuler mellem bygherre og rådgivere?

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Bygherreforeningens Byg med unge-alliance inviterer rådgivere, med interesse for uddannelsesklausuler til workshop tirsdag d. 19. maj. Sammen skal vi sætte viden og erfaringer i spil og kvalificere, hvordan vi gør samarbejdet om uddannelsesklausuler mellem bygherre og rådgiver bedre.


11. May 2020

Afholdt: Webinar: Diversitet i byggebranchen – vi tager temperaturen på verdensmål 5 i byggeriet

Byggebranchen er fortsat et af de mest mandsdominerede fag med kun 9% kvinder ansat, og branchen er præget af en hård tone, der udfordrer muligheden for at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, særligt ude på byggepladserne.


06. May 2020

Afholdt: Online seminar: Stil krav til samfundsansvar i kontrakter og udbudsmateriale

Vil du blive skarpere på, hvordan du stiller krav om samfundsansvar i dine kontrakter - med særlig fokus på arbejdsklausuler, samt hvordan du sikrer en effektiv kontrol af dine leverandører?


02. April 2020

Afholdt: Webinar: Sådan skabes god dialog på byggeprojekter trods coronakrisen

Bygge- og anlægsbranchen er en af de brancher, som forsøger at holde samfundsøkonomien i gang trods coronakrisen. Men selv om vi skal stå sammen - hver for sig - så skaber risikoen for smittespredning også en masse bekymring på landets byggearbejdspladser, som kræver en god dialog. 


23. March 2020

Afholdt: Fyraftensarrangement med CINARk & NREP

Verdensmålsnetværket på KADK og NREP inviterer til i fyraftensarrangement. Dagens samtale handler om behovet for en anden tilgang til byggeriets produktion, sammensætning og materialeanvendelse, hvis byggeriets CO2-udledning skal reduceres med 70% i 2030, som regeringen ligger op til.


28. January 2020

Afholdt: Verdensmål for begyndere

Kom til kurset Verdensmål for begyndere og få konkrete værktøjer til at arbejde med at få målene omsat til handling. 


23. January 2020

Afholdt: FBSA Nytårskur 2020

Kom til Nytårskur i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar den 23. januar, hvor vi sætter fokus på verdensmål 5, 8 og 11 med temaet: "Mangfoldighed - en driver til vækst og bæredygtighed?"


21. November 2019

Afholdt: KONFERENCE – Styrk arbejdsmiljøet med Vision Zero

På trods af omfattende indsatser for forebyggelse, er byggeriet stadig en branche præget af udfordringer med arbejdsulykker. Det vil Cabi, Videntjenesten for bygherrer og rådgivere, BFA og FBSA nu sætte fokus på.


19. November 2019

Afholdt: Morgenmøde: Sådan får du flere faglærte på dit projekt

Der er mangel på faglærte i byggeriet. Det skaber flaskehalsproblemer og giver prisstigninger. Hør mere om, hvordan bygherrerne kan sikre udmøntningen af arbejdsklausuler og skabe flere lærepladser på egne byggepladser – og dermed være med til at løse fremtidige kapacitetsproblemer. Mød bl.a. Byg med unge-alliancen.


13. November 2019

Afholdt: VERDENSMÅL OG BÆREDYGTIGT BYGGERI - KAN REDSKABER OG DIGITALISERING VISE VEJEN?

Bæredygtighed og implementering af FN’s verdensmål er temaer, som i høj grad er sat på dagsordenen - både i Danmark og i resten af verden. Hvis den nye regerings ambitiøse klimamål skal opfyldes, er der behov for en samlet indsats, og her spiller byggeriet ikke mindst en afgørende rolle. Men hvilke redskaber findes der, som kan hjælpe organisationer og virksomheder med at prioritere, styre og dokumentere processerne, så ...


02. April 2019

Afholdt: Sådan kobles bæredygtighed og tryghed til udvikling af udsatte boligområder

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Danske Arkitektvirksomheder inviterer til debat- og inspirationsarrangement, som sætter fokus på, hvordan vi styrker bæredygtighed og tryghed i udviklingen af udsatte boligområder.


12. December 2018

Afholdt: Temamøde: Er social dumping stadig en udfordring på danske byggepladser?

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) og Bureau Veritas inviterer til et spændende fagligt seminar, hvor vi sætter fokus social ansvarlighed i byggeriet


03. December 2018

Afholdt: Cirkulær økonomi - fra strategi til praksis?

Vær med og bliv inspireret til nye forretningsmuligheder, når vi ser nærmere på tre vigtige perspektiver, som kan flytte byggeriet:


25. June 2018

Afholdt: Ekstraordinær generalforsamling

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes, da der ikke var nok stemmeberettigede medlemmer tilstede på den ordinære generalforsamling, til at vedtage vedtægtsændringer. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages med almindeligt flertal.


04. June 2018

Afholdt: Temamøde: Det nye EU udstationeringsdirektivs betydning for fair lønforhold

Naviger i det nye udstationeringsdirektiv


11. April 2018

Afholdt: Temamøde: FN’s verdensmål i den danske byggebranche

På mødet går vi praktisk til værks. Du får viden om, hvordan FN’s verdensmål kan tilpasses en dansk byggevirkelighed, når en bygherre, en rådgiver og en udførende fortæller, hvordan de arbejder med målene og hvordan de fanger topledelsens interesse.


05. February 2018

Afholdt: Temamøde: Sådan kontrollerer du arbejdsforholdene hos dine leverandører - Aarhus

Vejledninger og redskaber til at undgå social dumping.


22. January 2018

Afholdt: Temamøde: Sådan kontrollerer du arbejdsforholdene hos dine leverandører

Vejledninger og redskaber til at undgå social dumping.


04. December 2017

Afholdt: Cirkulært byggeri - København

Kom til præsentation af Danmarks første cirkulære boligbyggeri


16. November 2017

Afholdt: Cirkulært byggeri - Aarhus

Kom til præsentation af Danmarks første cirkulære boligbyggeri


11. October 2017

Afholdt: Arrangement om kontrol af løn- og arbejdsforhold på danske byggepladser - København

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har udviklet et udkast til en vejledning i at kontrollere løn- og arbejdsforhold på danske byggepladser med det formål at undgå social dumping.


25. September 2017

Afholdt: Workshop om lærlingeklausuler

Vil du være med til at løse udfordringerne med lærlingeklausulerne?


08. June 2017

Afholdt: Gå-hjem møde om FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

En entreprenør, en rådgiver og en materialeproducent fortæller om deres arbejde med verdensmåleneNotice: Undefined offset: 1 in /web/bsa/components/com_bsa/views/events/tmpl/legacy.php on line 5

27. March 2017

Afholdt: Temamøde om bæredygtigt byggeri


23. February 2017

Afholdt: Paradigmer for samfundsansvar - København

På dette møde til præsenterer vi det nye sæt paradigmer for samfundsansvar.


22. February 2017

Afholdt: Paradigmer for samfundsansvar - Aarhus

På dette møde til præsenterer vi det nye sæt paradigmer for samfundsansvar.


01. February 2017

Afholdt: Temamøde om karteller

– hvordan skal man forholde sig?


01. November 2016

Afholdt: Uddannelsesklausuler og frivillige partnerskabsaftaler – hvad er god praksis?

Region Hovedstaden har taget initiativ til at udarbejde en vejledning i, hvordan uddannelsesklausuler og frivillige partnerskaber bedst bruges.


07. October 2016

Afholdt: Samfundsansvar i udbudsprocessen – hvornår og hvordan stiller bygherren krav til leverandører?

FBSA, Horten og Bech-Bruun udarbejder sammen et nyt paradigme, der indarbejder FBSAs charters principper i udbudsprocessen. Vi inviterer medlemmer med indsigt i udbud til at deltage på dette arbejdsmøde, hvor det nye paradigme præsenteres og diskuteres.


27. September 2016

Afholdt: En arbejdsklausul der nyder størst mulig opbakning

Vi følger op på succesen fra oktober i Odense Kommune og inviterer endnu en gang til et arrangement om arbejdsklausulen. Arrangementet skulle have ligget i juni, men her var arbejdsgiversiden ikke helt klar til at give deres version af, hvordan en arbejdsklausul kan se ud. Det er de i september.


25. August 2016

Afholdt: ERFA-arrangement "Erfaringer med uddannelsesklausuler og frivillige sociale partnerskaber"

Metroselskabet og Region Hovedstaden inviterer alle medlemmer af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar til deres ERFA-arrangement, hvor bl.a. arbejdsmarkedets parter indgår i paneldebat. Derefter går panelet i dialog med deltagere om, hvordan klausulerne og partnerskaberne virker i dag, samt hvilke udfordringer og potentialer man møder.


06. April 2016

Afholdt: Siger du ja til gaver, rejser og sjove arrangementer?

Den 6. april kl. 14.00 – 17.00 inviterer Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar til debat, hvor grænserne for at give og modtage gaver og oplevelser diskuteres.


19. January 2016

Afholdt: Er bæredygtighed en god forretning?

Den 19. Januar kl. 13.30 – 16.30 hos C.F. Møller, Europaplads 2, Aarhus


26. October 2015

Afholdt: Hvordan kontrollerer bygherren bedst arbejdsforholdene på byggepladsen?

Hvordan kontrollerer bygherren bedst om arbejdsforhold er ordentlige og arbejdsklausulen overholdes på byggepladsen? Dét er spørgsmålet, vi forsøger at besvare, den 26. oktober kl. 13.30 - 17.00 i Odense, hos Odense Kommune.


09. September 2015

Afholdt: Er arbejdsmiljø og sikkerhed fremtidens konkurrenceparameter?

Velkommen til en spændende konference med fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed som et fremtidigt konkurrenceparameter i bygge- og anlægsbranchen:


13. May 2015

Afholdt: Generalforsamling

Den 13. maj kl. 15.00-17.30 afholder Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar generalforsamling.


20. April 2015

Afholdt: Dialog med omverdenen - nye ideer

Naboer, interesseorganisationer, fagbevægelsen, eksperter og mange flere bør inddrages, når et nyt byggeprojekt skal i gang. Men hvem skal man tale med? Og hvordan sker dialogen bedst?